fbpx
Search
Close this search box.

กู้เงินจากธนาคาร ต้องเจอดอกเบี้ยแบบไหนบ้างมาดูกัน

กู้เงินจากธนาคารต้องเจอดอกเบี้ยแบบไหนบ้าง

หลายคนอาจกำลังตัดสินใจอยากจะกู้เงินเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกของตัวเอง รถ หรือต้องการไปเปิดธุรกิจส่วนตัว แต่หลายคนยังคงกัวลในเรื่องของดอกเบี้ยว่า ถ้าหากกู้เงินจากธนาคารเราต้องเสียดอกเบี้ยอะไรบ้าง? และดอกเบี้ยแต่ละแบบมีอะไรบ้าง วันนี้ ACU จะมาให้คำตอบว่า การกู้เงินจากธนาคารต้องเจอดอกเบี้ยแบบไหนบ้างมาดูกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คืออะไร

       เป็นดอกเบี้ยที่ผู้กู้จำเป็นต้องจ่าย เมื่อไปทำการกู้เงินและฝากเงินที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าเงินต้นที่เราทำการกู้หรือฝากนั้นเอง ซึ่งดอกเบี้ยนั้นก็เปรียบเสมือนผลตอบแทนของผู้ที่ให้กู้ เช่น เราเอาเงินไปฝากธนาคาร 100 บาท เมื่อฝากครบ 1 ปีผู้ฝากจะได้เงินเพิ่มขึ้นมา 1 บาท ซึ่งเงินที่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่า ดอกเบี้ย ทั้งนี้โดยทั่วไปจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวเลขร้อยละ หรือ คิดเป็นเปอร์เซ็น

ดอกเบี้ยจากการกู้เงินธนาคารมีด้วยกัน 2 แบบคือ

  • ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่กำหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

  • ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate)

จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงอาจถูกปรับขึ้น ปรับลงไปตามภาวะเศษฐกิจหรือของสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นไปตามที่สถาบันการเงินประกาศ ออกมาเป็นครั้งคราว เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์ต่าง คือ MLR MOR MRR  จะเป็นประเภทต่างๆ ของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ประเภทดอกเบี้ยลอยตัวแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

  • MRR หรือ Minimum Retail Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเฉพาะลูกค้ารายย่อยชั้นดี อาทิเช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งทางธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานพอสมควร เพื่อคาดการณ์ถึงศักยภาพในการผ่อนชำระคืนในอนาคต
  • MOR หรือ Minimum Overdraft Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งลูกค้าจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่สม่ำเสมอ มีความมั่นคงแต่ทั้งนี้ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงในอนาคต ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกค้าชั้นดีก็ตาม
  • MLR หรือ Minimum Loan Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่นมีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เสี่ยงต่อการล้มละลาย โดยส่วนใหญ่จะใช่กับการกู้เงินระยะยาวและมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

ถ้าหากเรามีความรู้เพื้นฐานในเรื่องของดอกเบี้ยด้านเชื่อต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้เราสามารถกู้เงินแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่