fbpx
Search
Close this search box.

งบกระแสเงินสดคืออะไร? รู้ไว้ไม่เสียหาย

งบกระแสเงินสดคืออะไร?

ใครที่กำลังคิดอยากลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นเก็งกำไร การฝากเงินกองทุน การเปิดธุรกิจส่วนตัว หรืออื่นๆ ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เชื่อเลยว่าสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนนั่นก็คือ “เงิน” หรือกำไรในสิ่งที่เราลงทุนทำไป ซึ่งตัวเงินที่นำมาใช้จ่ายบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ก็มาจากเงินสดซึ่งเรามีการใช้จ่ายอยู่ทุกๆวัน สำหรับวันนี้ใครที่อยากจะบริหารจัดการให้การเงินสภาพคล่อง และเข้าใจในเงินสดมายิ่งขึ้น ต้องติดตามคอนเทนต์นี้เลย งบกระแสเงินสดคืออะไร? รู้ไว้ก่อนไม่เสียหาย

งบกระแสเงินสด คืออะไร

       คืองบการเงินที่บอกที่ไป ที่มาของเงินสดและรายงานเงินสดซึ่งจะแสดงทุกกิจกรรมการเข้าออกของเงินสดว่ามาจากช่องทางไหน นำเงินสดไปใช้กับอะไรได้บ้าง ซึ่งใครที่กำลังจะเปิดธุรกิจส่วนตัวจำเป็นต้องรู้เรื่องเหล่านี้ และมีความเข้าใจในระดับนึงเพื่อให้การเงินมีสภาพคล่องตัว ซึ่งกิจกรรมในงบกระแสเงินสดแบ่งออกได้ 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

  1. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน หรือ Cash Flow From Operation คือกระแสเงินสดที่ได้มาจากการทำธุรกิจ เช่น เปิดธุรกิจร้านกาแฟ กระแสเงินสดก็จะมาจากการซื้อวัตถุดิบ การขายเครื่องดื่มกาแฟ หรือรวมไปถึงเงินพนังงานที่เราต้องจ่ายทั้งหมด จะไม่นับรายการค้างรับหรือการซื้อเชื่อ เป็นต้น ในกรณีที่กระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเป็นบวด นั่นหมายความว่า บริษัทมีเงินสดจากการทำธุรกิจมากกว่าการใช้เงินสดจ่ายออกไป ซึ่งในกรณีติดลบจะมีความหมายตรงกันข้ามคือ มีรายจ่ายที่เป็นเงินสดมากกว่ารายรับจากการทำธุรกิจ
  2. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการลงทุน หรือ Cash Flow From Investing เป็นกระแสดงเงินสดจากการลงทุน จะแสดงที่ไป ที่มาของการซื้อหรือขายทรัพย์สินระยะยาว เช่น อาจจะเป็นการซื้อกองทุน หุ้น หรือการซื้อที่ดิน ซื้อตึก เป็นต้น โดยส่วนใหญ่กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนมักจะ “ติดลบ” เพราะว่าบริษัทกำลังนำเงินไปลงทุน เช่นการซื้อตึกเพื่อจะขยายกิจการเพิ่ม อย่างที่รู้กันดีว่าการลงทุนไปในบางครั้งก็เหมือนเรามีความเสี่ยงที่จะขาดทุนไปบ้าง ทำให้บางครั้งเราควรที่จะติดตามผลตอบแทนว่าคุ้มค่ากับที่เสียไปหรือไม่? ทั้งนี้ถ้าหากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนมีผลเป็นบวก นั้นก็หมายถึงเราได้เงินสดจากการขายทรัพย์สินออกไปนั่นเอง
  3. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน หรือ Cash Flow From Financing เป็นส่วนที่แสดงว่าเงินสดเข้าและออกผ่านแหล่งเงินทุนของบริษัท เช่น การซื้อหุ้นคืน การกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น จะเป็นกระแสเงินสดที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินของบริษัท ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นบวก นั่นก็หมายความว่าเงินเข้าบริษัทมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมาจากการกู้ยืมธนาคาร การออกหุ้นกู้ เป็นต้น และถ้าในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นลบ หมายความว่ารายจ่ายของบริษัทมีมากกว่ารายรับ เช่นการจ่ายเงินปันผล การซื้อกองทุนหุ้นคืน หรือจะเป็นการคืนเงินกู้ ชำระหนี้ เป็นต้น

       ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันออกไปบางแบบถ้าเป็นงบกระแสเงินสดบวกก็อาจจะดี หรือบางแบบการมีงบกระแสเงินสดลบก็ดี ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นและลดลง ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับทุกส่วน เพราะหากไม่มีเงินสดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ก๋อาจส่งผลให้บริษัทล้มได้ ถึงแม้จะมีกำไรมาก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่