fbpx
Search
Close this search box.

EP.35 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับจังหวัด Part2 | ACU PAY Chinese Room

รับชมบน YouTube : https://youtu.be/UHgXXyBjicQ

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ถึงแม้จังหวัดจะเป็นชื่อ แต่การเรียกและการเขียนอาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างหากเป็นชาวต่างชาติ หรือแม้แต่คนในประเทศเองก็ตาม วันนี้ ACU PAY นำ 10 จังหวัดของประเทศไทยมาลองเรียกเป็นภาษาจีนกันค่ะ จะเหมือนหรือแตตกต่างกันอย่างไรบ้าง เราลองมาดูกันค่ะ

10 จังหวัดของไทยในภาษาจีน

  1. จังหวัดพระนคศรีอยุธยา ภาษาจีน เขียนว่า 大城府 Dà  chéng  fǔ
  2. จังหวัดชัยนาท ภาษาจีน เขียนว่า 猜纳府 Cāi nà fǔ
  3. จังหวัดนครนายก ภาษาจีน เขียนว่า 那空那育府 yóNà kōng nà yù fǔ
  4. จังหวัดสิงห์บุรี ภาษาจีน เขียนว่า 信武里府 Xìn wǔ lǐ fǔ
  5. จังหวัดนนทบุรี ภาษาจีน เขียนว่า  暖武里府 Nuǎn wǔ lǐ fǔ
  6. จังหวัดปทุมธานี ภาษาจีน เขียนว่า  巴吞他尼府 Ba tūn tā ní fǔ
  7. จังหวัดอ่างทอง ภาษาจีน เขียนว่า  红统府 Hóng tǒng fǔ
  8. จังหวัดสมุทรปราการ ภาษาจีน เขียนว่า  北揽府 Běi lǎn fǔ
  9. จังหวัดสมุทรสาคร ภาษาจีน เขียนว่า  龙仔厝府 Lóng zǐ cuò fǔ
  10. จังหวัดสุพรรบุรี ภาษาจีน เขียนว่า  素攀武里府 sù pān wǔ lǐ fǔ

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand Channel

ACU PAY Thailand Channel

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY College IBM ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่