fbpx
Search
Close this search box.

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร และทำไมต้องจ่ายภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร

ยังคงอยู่ในช่วงข่าวสารด้านภาษี และวันนี้เรามีข่าวสารด้านภาษีมาบอกกับทุกคน หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับข่าวการเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟื่อยกันมาบ้าง และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าย้อนความไปเกี่ยวกับการเสียภาษีสินค้าฟุ่มเฟื่อยเหล่านี้ที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการสถานบริการ และบุคคลอื่นๆที่มีหน้าที่เสียภาษี  อีกทั้งมาดูกันว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างที่คิดเป็นสินค้าและบริการฟุ่มเฟือย

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร

       เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท โดยมีกรมสรรพกรเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีนี้ ภาษีสรรพสามิตถือว่าเป็นภาษีทางอ้อม โดยการจัดเก็บภาษีจะจัดเก็บเฉพาะสินค้าและบริการประเภทฟุ่มเฟื่อย และเป็นสินค้าและบริการที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย สุขภาพและศีลธรรม เพื่อเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลสำหรับไปบริหารและพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ทางร้านค้าและสถานประกอบกิจการที่นำเข้าสินค้าจะต้องขึ้นราคาสินค้าเพื่อครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายในภาษีที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือคนที่ที่ซื้อสินค้าได้ซื้อสินค้าในราคาที่สูง โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายคือ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 , พ.ร.บ. ไพ่ พุทธศักราช 2486 , พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 , พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 , พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 , จัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มจากภาษีสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย , พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

ใครมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต

 • ผู้ผลิตสินค้าและบริการ
 • ผู้นำเข้าสินค้า
 • ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
 • ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี

สินค้าและบริการที่เรียกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีดังนี้

 1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า เฉพาะเครื่องปรับอากาศและโคมระย้าที่ทำจากแก้วเลดคริสตัล
 3. ยานพาหนะ
 4. เครื่องดื่ม
 5. แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ
 6. รถยนต์หรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
 7. น้ำหอม หัวน้ำหอมและน้ำมันหอม
 8. สุรา
 9. ยาสูบ
 10. ไพ่
 11. แบตเตอรี่
 12. รถจักรยานยนต์
 13. หินอ่อนและหินแกรนิต
 14. เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำ
 15. สถานบริการ เช่น สนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ

ชำระภาษีสรรพสามิตได้เมื่อไหร่

 1. สินค้าที่ผลิตภายในราชอาณาจักร โดยจะแบ่งออกได้ 2 กรณีดังนี้
  • จำเป็นต้องเสียภาษีเมื่อนำสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าฑัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกมา
  • เมื่อเวลาผู้ประกอบการนำสินค้าออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
 2. สินค้านำเข้า เป็นความรับผิดชอบในการเสียภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  และเวลาที่นำสินค้าออกจากคลังสินค้าฑัณฑ์บน
 3. บริการ ความรับผิดชอบในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการต่างๆ และเมื่อความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 4. กรณีดัดแปลงเครื่องยนต์ จะจ่ายเมื่อการดัดแปลงสิ้นสุดลงเท่านั้น

สถานที่ในการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต คือ

 1. โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นได้ที่กรมสรรพสามิต
 2. โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการในเขตต่างจังหวัดให้ยื่นในเขตพื้นที่กรมสรรพสามิตเขตจังหวัด หรืออำเภอนั้นๆ
 3. กรณีนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศให้ไปยื่นเสียภาษีที่กรมศุลากรหรือด่านศุลกากร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่