fbpx

บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนโครงการ "ร่วมบินสานฝันเยาวชน นักกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศนักกีฬาไทย"

     นายใส แสนเหลียว หรือ (Mr.Diego Ma) Founder & CEO บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้การสนับสนุนโครงการ “ร่วมบินสานฝันเยาวชน นักกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศนักกีฬาไทย” ได้มอบอุปกรณ์เครื่องนอนเต็นท์ จำนวน 40 ชุด ให้กับเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลจากภาคใต้ในการเก็บตัวที่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565

       โดยงานนี้มี นายกกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ได้เปิดบ้านสวนริมน้ำ พร้อมพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา และนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้เกียรติเข้าร่วมงาน และสนับสนุนอาหารให้กับนักกีฬาและคณะครู ผู้ควบคุมนักกีฬา ตลอดการเก็บตัวที่จังหวัดนครนายก

Previous
Next

      พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการสานฝันการกีฬา ซึ่งได้ทำมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษา ดูแทนรัฐบาลดูแลภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายคือการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนจากภาคใต้ได้เดินตามฝัน

      ทางด้าน นายกษิดิศ อาชวคุณ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ซึ่งตรงกับแนวทางการงานของตนเองคือการให้และสร้างโอกาสให้กับเด็กเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ลำบาก จึงให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะทำงานในพื้นที่จังหวัดนครนายกและที่เดินทางมาจากชายแดนภาคใต้มาร่วมกันดูแลและประกอบอาหาร มีทั้งอาหารฮาลาลและอื่นๆ ให้กับนักกีฬาและคณะได้รับประทานทุกวันๆ ละ 3 มื้อ

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่

บทความที่เกี่ยวข้อง