fbpx
Search
Close this search box.

EP.37 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับลักษณะนามที่ใช้บ่อย | ACU PAY Chinese Room

รับชมบน YouTube :  https://youtu.be/_rN-yFbPvRA

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน  EPนี้ เรามาเรียนรู้ลักษณะนามในภาษาจีนกันค่ะ ยกมาให้ทั้งหมด 10 คำ ลองมาฝึกกันเลยค่ะ

10 คำศัพท์ลักษณะนามภาษาจีน

  1. คน 1 คน ภาษาจีน เขียนว่า 一个人 yī gè rén
  2. นาฬิกา 1 เรือน ภาษาจีน เขียนว่า 一块表 yī kuài biǎo
  3. แมว 1 ตัว ภาษาจีน เขียนว่า 一只猫 yī zhī māo
  4. หนังสือ 1 เล่ม ภาษาจีน เขียนว่า 一本书 yī běn shū
  5. รถ 1 คัน ภาษาจีน เขียนว่า 一辆车 yī liàng chē
  6. น้ำ 1 ขวด ภาษาจีน เขียนว่า 一瓶水 yī píng shuǐ
  7. น้ำ 1 แก้ว ภาษาจีน เขียนว่า 一杯水 yī bēi shuǐ
  8. ตะเกียบ 1 คู่ ภาษาจีน เขียนว่า 一双筷子 yī shuāng kuài zǐ
  9. เสื้อ 1 ตัว ภาษาจีน เขียนว่า 一件衣服 yī jiàn yī fú
  10. กระดาษ 1 แผ่น ภาษาจีน เขียนว่า 一张纸 yī zhāng zhǐ

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand Channel

ACU PAY Thailand Channel

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY College IBM ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่