fbpx
Search
Close this search box.

EP.59 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ | ACU PAY Chinese Room

รับชมบน YouTube : https://youtu.be/qhAT05yp420

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เมื่อพูดถึงเทศกาลในประเทศไทย เทศกาลที่โด่งดัง นึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลย นั่นคือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวของของไทยอาจจะมีแตกต่างไปบ้างตามยุคสมัย แต่สิ่งที่มีเหมือนกันตลอดมาคือการได้กลับไปบ้านเกิดเพื่อพบปะกับญาติๆ จึงเป็นที่มาของคำศัพย์ในวันนี้ค่ะ มีคำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ไปดูกันเล้ย!

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์

  1. เทศกาลสงกรานต์ภาษาจีน เขียนว่า  泼水节 pō shuǐ jié
  2. วันผู้สูงอายุ ภาษาจีน เขียนว่า 敬老节Jìng lǎo jié
  3. วันครอบครัว ภาษาจีน เขียนว่า  家庭团员日 jiā tíng tuán yuán rì
  4. วันปีใหม่ไทย ภาษาจีน เขียนว่า 泰国新年 tài guó xīn nián
  5. สาดน้ำ ภาษาจีน เขียนว่า 洒水 sǎ shuǐ
  6. ทำบุญตักบาตร ภาษาจีน เขียนว่า 布施僧侣 bù shī sēng lǚ
  7. ทำบุญให้บรรพบุรุษ ภาษาจีน เขียนว่า 缅怀先祖 miǎn huái xiān zǔ
  8. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภาษาจีน เขียนว่า  给长辈行泼水礼 gěi zhǎng bèi xíng pō shuǐ
  9. ก่อเจดีย์ทราย ภาษาจีน เขียนว่า  堆沙塔 duī shā tǎ
  10. สรงน้ำพระ ภาษาจีน เขียนว่า  浴佛像 yù fó xiàng

ผู้เขียน

Picture of ACU PAY Thailand Channel

ACU PAY Thailand Channel

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY College IBM ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่