fbpx
Search
Close this search box.

EP.55 | สุภาษิตจีน | ACU PAY Chinese Room

รับชมบน YouTube : https://youtu.be/F2hdiBj2BzQ

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ สุภาษิตจีน ภาษาจีน :
ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ สุภาษิตจีน กันมาฝากค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

คำศัพท์ภาษาจีนคำที่ออกเสียงเหมือนกัน

  1. อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส ภาษาจีน เขียนว่า 不要等待机会,而要创造机会 bùyào děngdài jīhuì, ér yào chuàngzào jīhuì
  2. เรื่องดีนั้นมักเต็มไปด้วยอุปสรรค ภาษาจีน เขียนว่า 好事多磨 hǎoshìduōmó
  3. ผู้กล้าอาจล้มได้ แต่จะไม่ยอมแพ้ ภาษาจีน เขียนว่า 勇者可能跌倒, 但不会屈服。 yǒngzhě kěnéng diédǎo, dàn bù huì qūfú
  4. ถ้าคุณเต็มใจจะทำสิ่งที่ยาก ชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ภาษาจีน เขียนว่า 如果你愿意努力做很难的事情 生活将变得更加容易 rúguǒ nǐ yuànyì nǔlì zuò hěn nán de shìqíng shēnghuó jiāng biàn dé gèngjiā róngyì
  5. เปลี่ยนวิธีคิดของคุณ โลกของคุณก็จะเปลี่ยน ภาษาจีน เขียนว่า 改变你的想法, 就会改变你的世界 gǎibiàn nǐ de xiǎngfǎ, jiù huì gǎibiàn nǐ de shìjiè
  6. คุณคิดอะไร ก็ดึงดูดสิ่งนั้น ภาษาจีน เขียนว่า 你想什么就会吸引什么 nǐ xiǎng shénme jiù huì xīyǐn shénme
  7. ณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ได้รับมาเท่าใด คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ให้ไปเท่าใด ภาษาจีน เขียนว่า 生命价值不在获取多少,生命价值在于付出多少 shēngmìng jiàzhí bùzài huòqǔ duōshǎo, shēngmìng jiàzhí zàiyú fùchū duōshǎo
  8. ความเพียรโดยไม่ย่อท้อเป็นถนนสายเดียวที่จะประสบความสำเร็จ ภาษาจีน เขียนว่า 坚忍不拔是唯一的成功之路。 jiānrěn bù bá shì wéiyī de chénggōng zhī lù
  9. ขอเพียงตัวเราขยันขันแข็ง โชคชะตาย่อมรับใช้เรา ภาษาจีน เขียนว่า 只要自己努力,命运会为你效劳的。  zhǐyào zìjǐ nǔlì, mìngyùn huì wèi nǐ xiàoláo de

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand Channel

ACU PAY Thailand Channel

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY College IBM ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่