fbpx
Search
Close this search box.

อาชีพสายไอทีมาแรง เงินเดือนดี ไม่ควรพลาด

อาชีพสายไอที
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในปัจจุบันอย่างมาก และการที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ธุรกิจต่างๆ ก็ต้องปรับตัวตาม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้งานในสายไอทีเป็นที่ต้องการอย่างมาก และมีแนวโน้มการเติบโตสูง ซึ่งครั้งนี้ ACU PAY จะมาแนะนำตำแหน่งงานไอทีมาแรงในปี 2024 และทักษะที่จำเป็น

เนื้อหา

Data Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูล)

เงินเดือน : 47,000 – 69,000 บาท / เดือน

นักวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวม จัดระเบียบ วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจลูกค้าและธุรกิจได้ดีขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทักษะที่ควรมี : ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ตัวเลข และการเก็บสถิติ / ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การสรุปผล การดูแนวโน้ม ดู Pattern ข้อมูล / การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Microsoft Excel, SQL และ Tableau

UX/UI Designer (นักออกแบบจากประสบการณ์/อินเทอร์เฟซผู้ใช้งาน)

เงินเดือน : 35,000 – 50,000 บาท / เดือน

นักออกแบบ Digital Product ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ฯลฯ เพื่อมอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้และอินเทอร์เฟซ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หน้าที่ ได้แก่ นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) 

  • UX (User Experience) ทำหน้าที่ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน โดยให้ความสำคัญกับความต้องการ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ใช้งานเป็นหลัก
  • UI (User Interface) ทำหน้าที่ออกแบบ สร้างความสวยงาม และความใช้ง่ายเข้าใจง่ายของผู้ใช้ โดยจะมาส่งเสริมประสบการณ์ที่ทาง UX ออกแบบไว้อีกที

ทักษะที่ควรมี : การทำความเข้าใจผู้อื่น / การวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูล / การประยุกต์ และการคิดหาทางออก / การวาง User Flow เป็นต้น

Full Stack Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้ง Front-end และ Back-end)

เงินเดือน : 43,000 – 68,000 บาท / เดือน

Full Stack Developer จะรับหน้าที่ดูภาพรวมในการสร้างเว็บไซต์ โดยต้องมีทักษะและความรู้ในการดูทั้งระบบหลังบ้านและระบบการใช้งานหน้าบ้านได้ จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโค้ดทั้งแบบ HTML, CSS และ JavaScript ไปจนถึงมีความเข้าใจในภาษาด้าน Programming เช่น Ruby, PHP หรือ Python อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นอีกด้วย 

ทักษะที่ควรมี : มีทักษะในด้านการประสานงาน / การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี และเข้าใจง่าย / การวิเคราะห์ จัดการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ / พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ / บริหารเวลา

Network Engineer (วิศวกรเครือข่าย)

เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท / เดือน

ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ และสร้างเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรให้สามารถใช้งานได้ เพื่อให้บุคคลในองค์กรสามารถติดต่อ สื่อสาร และประสานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างปลอดภัย 

ทักษะที่ควรมี : มีทักษะในด้านการออกแบบ / ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / การแก้ไขปัญหา / การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ / การติดต่อประสานงาน ทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ 

Information Security Analyst (นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล)

เงินเดือน : 73,500 – 110,250 บาท / เดือน

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล เป็นอีกหนึ่งแขนงของอาชีพที่ Cyber Security ต้องรู้จัก เพราะอาชีพนี้จะทำหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายองค์กร ไม่ให้โดนไวรัส โดนละเมิดข้อมูลองค์กร หรือการโจมตีทางไซเบอร์ได้ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ควบคุมมาตรการความปลอดภัย สร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ทักษะที่ควรมี : ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / การสร้างระบบเครือข่ายและการป้องกันระบบเครือข่าย / การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูล / ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นต่าง ๆ

DevOps Engineer - ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps

เงินเดือน : 48,000 – 147,000 บาท / เดือน 

วิศวกร DevOps หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า DevOps เป็นตำแหน่งที่สำคัญในวงการไอทีเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นผู้ที่รวบรวมการทำงานหลากหลายหน้าที่เข้าด้วยกัน โดยเป็นผู้ที่คอยออกแบบระบบการใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ให้สามารถนำมาใช้ได้จริง ซึ่งถ้าหากซอฟต์แวร์มีปัญหา ก็สามารถทำการแก้ไขปัญหาได้เลย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย

ทักษะที่ควรมี : มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Operations และ Automation tools ต่าง ๆ / ทักษะการวางแผนและแก้ปัญหา / การทำงานร่วมกับทีม

และทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอาชีพในสายไอที ที่ช่วยพัฒนาการใช้งานระบบ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานและองค์กร พร้อมกับมีฐานเงินเดือนที่สูง และเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่