fbpx
Search
Close this search box.

EP.21 | อุปกรณ์สำนักงานภาษาจีน | ACU PAY Chinese Room

รับชมบน YouTube : https://youtu.be/XncFQEoizOs

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำนักงาน ภาษาจีน :
ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำนักงาน กันมาฝากค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำนักงาน ภาษาจีน

 1. คลิปหนีบกระดาษ ภาษาจีน เขียนว่า 回形针 huí xíng zhēn
 2. เครื่องคิดเลข ภาษาจีน เขียนว่า 计算器 jì suàn qī
 3. ไม้บรรทัด ภาษาจีน เขียนว่า 尺子 chǐ zǐ
 4. เทปใส ภาษาจีน เขียนว่า 透明胶带 tòu míng jiāo dài
 5. ที่ใส่ปากกา ภาษาจีน เขียนว่า 笔筒 bǐ tǒng
 6. กระเป๋าดินสอ ภาษาจีน เขียนว่า 文具盒 wén jù hé
 7. ปฏิทิน ภาษาจีน เขียนว่า 日历 rì lì
 8. ที่ลบคำผิด ภาษาจีน เขียนว่า 修正带 xiū zhèng dài
 9. คัตเตอร์ ภาษาจีน เขียนว่า 美工刀 měi gōng dāo
 10. โพสต์อิท ภาษาจีน เขียนว่า 便利贴 biàn lì tiē
 11. สมุดจด ภาษาจีน เขียนว่า 笔记本 bǐ jì běn
 12. กรรไกร ภาษาจีน เขียนว่า 剪刀 jiǎn dāo
 13. โน๊ตบุ๊ค ภาษาจีน เขียนว่า 笔记本电脑 bǐ jì běn diàn nǎo

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand Channel

ACU PAY Thailand Channel

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY College IBM ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่