fbpx
Search
Close this search box.

โครงการ "แบ่งปันสิ่งของยังชีพ"
ให้กับพี่น้องชาวบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2

แบ่งปันสิ่งของยังชีพ
          📢Ms.Caro ตำแหน่ง Executive Director พร้อมพนักงาน บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำโครงการ “แบ่งปันสิ่งของยังชีพ” ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และหน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชุด ให้กับพี่น้องชาวบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ณ ศูนย์ชุมชน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
             เพราะเราให้ความสำคัญต่อสังคม ในยามทุกข์ยากลำบากคนไทยต้องจับมือและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลที่ได้คือ “คุณค่าทางจิตใจ” ดังนั้นบริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัดจะส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลืองานทางสังคมอย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่