fbpx
Previous slide
Next slide

7 种美味而稀有的榴莲

喜欢吃榴莲的人可能听说过金枕头榴莲、青尼榴莲和泰国长柄榴莲等广受欢迎的榴莲品种,但你知道吗,还有一些虽然美味可口却非常罕见的榴莲品种?今天,ACU PAY 将为大家介绍这些稀有的榴莲品种。

点击!查看更多详情

在曼谷周边的 7 家水族馆体验海底世界

如果大家厌倦了咖啡馆,而要氛围切换,我们有个活动推荐给你——去7家水族馆体验海底世界。今天,ACU PAY将带大家探索奇妙的水下世界。成千上万的水生生物会让你感到兴奋、笑逐颜开。这趟行程不仅花较少时间,还会让大家拍到许多值得发布在社交媒体上的精彩照片。让我们一起看看曼谷周边都有哪些值得一游的水族馆吧!

点击!查看更多详情

在曼谷周边的 7 家水族馆体验海底世界

如果大家厌倦了咖啡馆,而要氛围切换,我们有个活动推荐给你——去7家水族馆体验海底世界。今天,ACU PAY将带大家探索奇妙的水下世界。成千上万的水生生物会让你感到兴奋、笑逐颜开。这趟行程不仅花较少时间,还会让大家拍到许多值得发布在社交媒体上的精彩照片。让我们一起看看曼谷周边都有哪些值得一游的水族馆吧!

คลิก!ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณในการโหวตไว้วางใจ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคม TEPA

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thailand E-Payment Trade Association หรือ TEPA) เพื่อยกระดับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยได้รับการคัดเลือกร่วมกับสมาชิกสมาคมในเครือข่ายที่ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ทั้งหมด 24 ราย ประกอบไปด้วย

点击!查看更多详情

บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณในการโหวตไว้วางใจ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคม TEPA

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอซียู เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thailand E-Payment Trade Association หรือ TEPA) เพื่อยกระดับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยได้รับการคัดเลือกร่วมกับสมาชิกสมาคมในเครือข่ายที่ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ทั้งหมด 24 ราย ประกอบไปด้วย

คลิก!ดูรายละเอียดเพิ่มเติม