fbpx
Search
Close this search box.

7 ที่ท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย ที่ยูเนสโกรองรับ

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

แหล่งมรดกโลกหรือ World Heritage Site คือสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การ ยูเนสโก ซึ่งการที่จะได้ขึ้นทะเบียนสถานที่นั้นจะต้องมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ และในประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ 7 ที่ จะมาที่ไหนบ้าง เราไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

1. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ครอบคลุมมากถึง 1,810 ไร่ และได้จดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย

2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

เมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชรและได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 – เป็นตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาด

หลักเกณฑ์ข้อที่ 3 – เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

ถือเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่ตำบลบ้านเชียง (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี และได้จดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 16 ที่เมืองซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

4. เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง

เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง

อุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ มีพื้นที่มากถึง 2,900 ไร่ ประกอบด้วยชุมชนโบราณในลักษณะเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่ และกลุ่มโบราณสถานสำคัญที่มีความโดดเด่นทั้งด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนาและวัฒนธรรม และได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่กรุงรียาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเองค่ะ

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสองเขต ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดนประเทศพม่า นับว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนเลยทีเดียว และได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ที่เมืองคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย

6. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 6,155 ตารางกิโลเมตร ถูกเรียกว่าเป็น  “ผืนป่าตะวันออก” เพื่อเทียบเคียงกับ “ผืนป่าตะวันตก” บริเวณภาคตะวันตกของไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 10–17 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้

7. กลุ่มป่าแก่งกระจาน

กลุ่มป่าแก่งกระจาน

เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่รวมกว่า 2.5 ล้านไร่ มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่ มากกว่า 200 กิโลเมตร และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ที่เมืองฝูโจว ประเทศจีน

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต จำนวน 6 สถานที่ จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

  • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (จังหวัดอุดรธานี)
  • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
  • อนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา
  • พระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง (จังหวัดนครพนม)
  • กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด (จังหวัดบุรีรัมย์)
  • แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน (พังงา ภูเก็ตและระนอง)

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่