fbpx
Search
Close this search box.

Green Bond หนทางแห่งโลกสีเขียว

Green Bond หนทางแห่งโลกสีเขียว

          การดูแล และตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อน ยังคงต้องเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจอยู่เสมอ ซึ่ง Green Bond ถือเป็นเครื่องมือการลงทุนอย่างหนึ่งที่เข้ามาตอบโจทย์การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า Green Bond คืออะไร ช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เราลองมาดูกันครับ

สารบัญ

Green Bond คืออะไร

        Green Bond ตราสารหนี้สีเขียว หรือตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Green Bond ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ESG Bond ซึ่งประกอบด้วย

          – Green Bond ตราสารหนี้สีเขียว หรือตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานทางเลือก การบำบัดน้ำเสีย การคมนาคมสะอาด 

          – Social Bond ตราสารหนี้เพื่อสังคม เป็นการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น บริการสาธารณสุข ส่งเสริมการศึกษา จัดหาอาชีพ สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย 

         – Sustainability Bond ตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน เป็นการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้พัฒนาและส่งเสริมความยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบทั้งในส่วนของ Green และ Social

ใครคือผู้ออก Green Bond

         ภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือสถาบันการเงิน ที่ต้องการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้ในการลงทุนหรือรีไฟแนนซ์ในโครงการใหม่หรือโครงการเดิมซึ่งเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนทางการเงินที่ถูก

ใครซื้อ Green Bonแd ได้บ้าง

           นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ หรือนักลงทุนรายย่อยทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่า Green Bond ที่ออกมานั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะเสนอขายให้กับใคร

          ประโยชน์ที่ผู้ลงทุน Green Bond จะได้รับ ได้แก่ 

          – ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ 

          – ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งภาครัฐในบางประเทศมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน 

          – ได้รับความพึงพอใจจากการที่รู้ว่าเงินลงทุนของเราถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

          แม้ว่า Green Bond อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงสุด โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่าหุ้นกู้ทั่วไปเล็กน้อยประมาณ 14.6 basis point หรือเท่ากับ 0.146% แต่ Green Bond จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีรายได้และรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน

          อย่างไรก็ตาม Green bond ไม่เพียงแต่เป้นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้โลกอีกด้วย

อ้างอิง kasikornbank

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่