fbpx
Search
Close this search box.

กรมสรรพากรบังคับนำส่ง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มปีภาษี 67

สรรพากรระบุข้อบังคับให้ธุรกิจยื่นไฟล์รายได้พนักงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมฯ ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือรับรอง 50 ทวิ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2567 เป็นต้นไป