fbpx
Search
Close this search box.

7 ความเสี่ยงวัยเกษียณ ที่อาจทำให้แผนการเงินสะดุด

เมื่อพูดถึงการวางแผนเกษียณ หลายคนคงไม่มีใครอยากเจอกับปัญหาการเงินวัยเกษียณ เลยเริ่มตั้งคำถามว่าควรมีเงินเท่าไหร่ถึงพอ ลงทุนอะไรถึงได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่หลายคนอาจลืมตั้งคำถามหนึ่งกับตัวเอง นั่นก็คือ ปัจจัยเสี่ยงอะไรในอนาคตที่อาจทำให้เงินออมเราสะเทือนได้  

เมื่อพูดถึงการวางแผนเกษียณ หลายคนคงไม่มีใครอยากเจอกับปัญหาการเงินวัยเกษียณ เลยเริ่มตั้งคำถามว่าควรมีเงินเท่าไหร่ถึงพอ ลงทุนอะไรถึงได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่หลายคนอาจลืมตั้งคำถามหนึ่งกับตัวเอง นั่นก็คือ ปัจจัยเสี่ยงอะไรในอนาคตที่อาจทำให้เงินออมเราสะเทือนได้