fbpx
Search
Close this search box.

สรุป 4 ทักษะมันต้องมีการในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

สรุป 4 ทักษะมันต้องมี! ในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล​

ไม่ใช่แค่เพียงยุคนี้ที่ต้องมีทักษะที่จำเป็นหากเราลองมองย้อนไปในอดีตรุ่นพ่อ หรือรุ่นแม่ของเราจะมีทักษระหรือสกิลที่จะต้องเรียนรู้ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา จนถึงยุคนี้เองก็เช่นกันที่ทักษะดิจิทัลมีผลเป็นอย่างมากต่อการทำงาน