fbpx
Search
Close this search box.

EP. 120 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คำว่า ‘เน็ต’ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ คำว่า เน็ต กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 119 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คำว่า ‘ออก’ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ คำว่า ออก กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 118 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ สัตว์ทะเล | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ คำที่ขึ้นต้นด้วย สัตว์ทะเล กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 117 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คำที่ขึ้นต้นด้วย ‘มือ’ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ คำที่ขึ้นต้นด้วย ‘มือ’ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 116 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ การต่อสู้ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ การต่อสู้ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 115 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ สิ่งที่เราต้องเจอเวลาไปทะเล | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ สิ่งที่เราต้องเจอเวลาไปทะเล กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 114 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ สกุลเงิน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ สกุลเงิน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 113 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่เจอในชีวิตประจำวัน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ ที่เจอในชีวิตประจำวัน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 112 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ น่า | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ น่า กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 111 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ สิ่งของที่ใช้ในวันสงกรานต์ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ สิ่งของที่ใช้ในวันสงกรานต์ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ