fbpx
Search
Close this search box.

ออมสิน ประกาศแก้หนี้รายย่อย ยกดอกเบี้ยค้าง เริ่มลงทะเบียน 20 ธ.ค.นี้

เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงนโยบายจัดการแก้หนี้ทั้งระบบ ที่ต้องแก้ไขให้จบภายใน 4 ปี ทางธนาคารออมสินจึงเดินหน้าแก้หนี้รายย่อย ยกดอกเบี้ยค้างทั้งหมด ไม่คิดดอกเบี้ยใหม่ พร้อมจัดมาตรการ “4 ไม่” ไม่ฟ้อง ไม่ยึด ไม่ขายทอด ไม่ฟ้องล้มละลาย ตามนโยบายรัฐแก้ปัญหาหนี้