fbpx
Search
Close this search box.

ทำความเข้าใจ ภาวะ ‘PTSD’ ผลกระทบจากเหตุสะเทือนใจ

ภาวะ PTSD

หลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน นอกจากการบาดเจ็บภายนอกแล้ว ภายในสภาพจิตใจของเราก็ยังได้รับผลกระทบเหมือนกัน ซึ่งบางครั้งก็อาจส่งมากจนกระทบการใช้ชีวิตได้ ซึ่งครั้งนี้เอซียูเพย์ จะพามาทำความรู้จักกับที่โรค PTSD ว่ามีอาการและมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้าง