fbpx
Search
Close this search box.

ไม่ใหญ่แน่นะวิ! รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงอันดับต้นๆ ของไทย

รวมสถานที่จัดงานลอยกระทง

กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับงานลอยกระทงประจำปี 2565 หลังจากที่อัดอั้นไม่ได้จัดกิจกรรมมานานถึง 2 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ปีนี้ต้องยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ