fbpx
Search
Close this search box.

เงินบาทดิจิทัล ต่างจาก เงินสด คริปโทเคอร์เรนซี เงินฝาก หรือ e-Money อย่างไร?

เงินบาทดิจิทัล

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าโลกของเราได้ได้จักกับสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ไร้ตัวกลางในการควบคุม และสกุลเงินส่วนใหญ่ขาดความเสถียร ทำให้มีความผันผวนได้ง่าย ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และประเทศไทยเองกำลังพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลที่จะใช้เงินบาทเป็นสินทรัพย์ที่จะตีมูลค่าของเงินบาทดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเสถียร และเป็นการพัฒนาประเทศ