fbpx
Search
Close this search box.

3 สาเหตุที่ทำให้กู้สินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน

3 สาเหตุที่ทำให้กู้สินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน

ทำไมนะทำไม ทำไมถึงกู้สินเชื่อธนาคารไม่ผ่านน!! เป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนที่กำลังคิดจะซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือกู้เงินเอาไปทำธุรกิจ อาจจะพบกับความผิดหวังเมื่อธนาคารโทรมาบอกว่า “คุณกู้เงินไม่ผ่าน!” เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการที่เราจะกู้เงิน กู้สินเชื่อกับธนาคารต้องทำยังไงบ้าง และมีสาเหตุไหนทีทำให้คุณกู้สินเชื่อไม่ผ่าน ACU ได้ไปรวบรวมข้อมูล พร้อมวิธีการแก้ไขมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

สาเหตุของการกู้สินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน

1. เอกสารในการขอสินเชื่อธนาคารไม่ครบถ้วน

       การเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อ เป็นเรื่องที่เบสิค และควรที่ต้องตรวจเช็กใช้รอบคอบ หลายคนมักตกม้าตายเพราะเรื่องเอกสาร ต้องเข้าใจก่อนว่าการกู้สินเชื่อธนาคารบุคคลเป็นการกู้แบบไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันเช่น บ้าน รถ ที่ดิน จึงทำให้ธนาคารต้องเช็กข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่ให้รอบคอบ เพื่อพิจารณาในการปล่อยกู้

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมมากู้สินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่ผู้กู้ร่วมเป็นคู่สมรส)
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี
  • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาทะเบียนการค้า 
  • เอกสารด้านการเงินในกรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนางบการเงินปีล่าสุด สำเนาแสดงรายการภาษีเงินประจำปี แผนที่ตั้งสถานประกอบการ และ เอกสารสิทธิในทรัพย์สิน
  • เอกสารด้านการเงินในกรณีผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน Statement สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • เอกสารด้านการเงินในกรณีผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ สำเนาการว่าจ้างหรือหลักฐานการจ่ายเงิน กรณีแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หลังฐานรายได้และทรัพย์สินต่างๆ

2. มีภาระหนี้สิน ประวัติทางการเงินไม่ดี

       การที่มีบัตรเครดิตหลายใบแล้วจัดการตัวเองไม่ได้นี้ไม่ใช่เรื่องดีนะคะทุกคน หรือว่าจะเป็นการจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา หรือหนีหนี้ไม่จ่ายเลย จะทำให้ประวัติด้านการเงินเราเสียหาย และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทางธนาคารจะไม่อนุมัติกู้เงิน เพราะธนาคารคิดว่าจะมีแนวโน้มในการไม่จ่ายชำระหนี้สูง จึงไม่ได้รับการอนุมัติ วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการจัดการหนี้สินทั้งหมดโดยเร็วที่สุด อาจจะทำให้โอกาสกู้สินเชื่อผ่านเป็นไปได้บ้าง

3. ไม่เคยมีประวัติกู้เงิน

       หลายคนคงคิดว่าไม่เป็นหนี้สิดี ไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ แต่รู้หรือไม่ว่าการที่เราไม่มีประวัติการกู้เงินนั้นจะทำให้ธนาคารไม่ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายหนี้สินเป็นยังไง จนทำให้ไม่กล้าตัดสินพิจารณาปล่อยกู้เงินไปได้หรือได้รับการอนุมัติยากกว่าปกติ ทั้งนี้อาจจะต้องดูของกำหนดของแต่ละธนาคารที่เราจะกู้อีกครั้งหนึ่งว่ามีนโยบายนี้หรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่