fbpx
Search
Close this search box.

ครม. เคาะ ขยายเวลา ยกเว้น VAT ซื้อขายคริปโต-ทรัพย์สินดิจิทัล

ยกเว้นVATซื้อขายคริปโต
สายคริปโต-โทเคน หลายคนเตรียมเฮ เพราะตอนนี้ กระทรวงการคลังประกาศยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) โดยครอบคลุมการซื้อขายคริปโตผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป “แบบไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด”

เนื้อหา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

1.การโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ใน Exchange ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

2.การโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ผ่าน Broker ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

3.การโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ให้แก่ Dealer ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

4.การโอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) โดย Dealer ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอน Investment Token ทั้งในตลาดแรกและในตลาดรองได้ดำเนินการเป็นการถาวรแล้ว โดยตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 779) พ.ศ. 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดย อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวอีกว่า มาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยให้นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ได้รับความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย

แต่ถึงอย่างนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เผยว่า การต่ออายุมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) โอนขาย คริปโตเคอร์เรนซี-โทเค็นดิจิทัล ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 70 ล้านบาท 

แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้มากขึ้น จูงใจให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศลงทุนในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้น

ถึงอย่างนั้นในเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการคลังกล่าวว่าจะเตรียมหารือร่วมกับ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แพลตพอร์มเทรดเหรียญดิจิทัล เพื่อผลักดันให้โทเคนดิจิทัล เป็นลักษณะหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

รวมทั้ง ต้องการสอบถามความคิดเห็นว่า ตลาดประเภทนี้ต้องการนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบไหนบ้าง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารืออยู่เป็นระยะอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังมากขึ้น

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่