fbpx
Search
Close this search box.

ขายทองคืนอย่างไร ไม่ให้ถูกกดราคา

ขายทองคืนอย่างไรไม่ให้ถูกกดราคา
อย่างที่หลายคนรู้กันว่า “ทองคำ” เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลาย ๆ คนเลยเลือกที่จะซื้อทองเก็บไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว แต่ด้วยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคาทองคำได้มีการปรับราคาขึ้นไม่หยุด ถึง 8,000 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนถึง 23.77% การซื้อทองมาทำกำไรก็เป็นเรื่องน่าสนใจไม่ใช่น้อย ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังสนใจซื้อทองคำเก็บไว้ หรืออยากขายทองคำในช่วงราคากำลังขึ้นนี้ สิ่งแรกที่ควรรู้เบื้องต้นคือขายทองคำอย่างไรไม่ให้ถูกกดราคา ซึ่งจะมีอะไรบ้าง ACU PAY จะมาเล่าความรู้ในการซื้อขายนี้กัน

เนื้อหา

รู้จักกฎหมายเกี่ยวกับทองคำ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายทองคำ เพื่อแนวทางปฏิบัติการค้าของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทองที่เป็นธรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 เมษายน 2565 ข้อ 3 ได้ระบุไว้ว่า 

การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าทอง โดย ‘ราคาที่เป็นธรรม’ คือ (ค) ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาจำหน่ายหรือราคารับซื้อคืนทองคำในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ในอัตราที่กำหนดตามประกาศฯ ไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้บนหน้าร้าน สามารถคำนวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้ 

  • ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน คือ ราคาขายทองคำแท่งหนัก 1 บาท หักด้วยจำนวนเงิน 100 บาท
  • ทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท ราคารับซื้อคืน จะเท่ากับ ราคารับซื้อคืนทองคำแท่ง 1 บาท หักด้วยค่าเสียหายจากการหลอมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อคืนทองคำแท่ง 1 บาท นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามราคาที่สมาคมค้าทองคำประกาศ ทั้งนี้ เฉพาะทองรูปพรรณที่ซื้อไปจากร้านค้าทองที่รับซื้อคืน

ตัวอย่างการคำนวณทองรูปพรรณ

ตามประกาศฯ หากราคารับซื้อคืนทองคำแท่ง 1 บาท ตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศ = 41,300 บาท ดังนั้น 5% ของ 41,300 = 2,065 บาท ถ้าเรานำทองรูปพรรณ 1 บาท ไปขายเราต้องได้เงินไม่ต่ำกว่า 41,300 – 2,065 (5% ของ 41,300) = 39,235 บาท

เจอร้านขายทองต่ำกว่าที่กำหนด เอาผิดตามกฎหมายได้

ถ้าเจอร้านไหนขายราคาทองต่ำกว่าที่กำหนด ทั้งนี้หากผู้ประกอบการร้านทองรับซื้อทองคำในราคาต่ำกว่าที่ประกาศฯ กำหนด ผู้บริโภคก็ไม่ควรขายทองกับร้านนั้น เพราะเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค 

ซึ่งผู้ประกอบการร้านทองอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดโทษทางอาญาไว้ตามมาตรา 37 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขายทองคืนอย่างไร ไม่ให้ถูกกดราคา

  1. หากผู้บริโภคต้องการขายทองคำคืน ให้ตรวจสอบราคาตลาดทองคำแต่ละแห่ง ให้สอบถามราคาจากทางร้าน รวมถึงการหักค่าแรงหรือค่ากำเหน็จ (ค่าผลิตทองคำรูปพรรณให้เป็นแบบลวดลายต่าง ๆ) ให้ชัดเจนก่อน
  2. หากต้องการขายทองคำคืน ให้ไปขายที่ร้านเดิมที่เคยซื้อทองคำมา
  3. ต้องมีหลักฐานการซื้อเก็บไว้ เช่น ใบรับประกันทอง ใบรับรอง หรือสัญญาซื้อขายทองที่ทางร้านออกให้แก่ผู้ซื้อในวันซื้อขาย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้ซื้อจากร้านนั้นมา และแสดงถึงมาตรฐานของทองคำนั้น
  4. ซึ่งถ้ามีการได้รับความไม่เป็นธรรมในการทำสัญญาซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนมายัง สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เพื่อให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยได้

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่