fbpx
Search
Close this search box.

งบกำไรขาดทุน คืออะไร

งบกำไรขาดทุน คืออะไร

เมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “งบกระแสเงินสด” เดียววันนี้เรามารู้เกี่ยวกับคำว่า “งบกำไรขาดทุน” กันบ้างว่าคืออะไร ซึ่งงบกำไรขาดทุนจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบริษัทเรามีรายได้เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และมีกำไรเท่าไหร่ พร้อมทั้งสมการให้การคำนวณหาค่ากำไรหรือการขาดทุนให้ทุกคนได้ลองไปทำตามกัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีรายละเอียดกันบ้างที่เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน

       สำหรับมือใหม่ในการทำธุรกิจไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนในการทำบัญชี เช็กยอดรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือกำไรยังไง แนะนำให้เริ่มอ่านกันที่ “งบกำไรขาดทุน” กันก่อนเลย

       งบกำไรขาดทุน คือ งบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการหรือธุรกิจนั้นๆ ว่าดีหรือไม่ดีในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยงบกำไรขาดทุนจะมี 3 อย่างที่สำคัญ ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กันตามสมการ คือ รายได้ – ค่าใช้จ่าย =กำไรหรือขาดทุน

  • รายได้ หมายถึง รายได้รวมทั้งหมด ยังไม่ได้ทำการหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนที่เราได้ทำการออกไปในก่อนหน้านี้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่น เงินเดือน ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นการประมาณการทางบัญชี โดยไม่ได้สัมพันธ์กับเงินสดที่จ่ายไป เช่น ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่าของทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • กำไร หมายถึง รายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยได้ผลลัพธ์เป็นบวก
  • ขาดทุน หมายถึง รายได้ที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดนได้ผลลัพธ์เป็นลบ

เมื่อทำตามสมการแล้วก็จะได้กำไรหรือขาดทุนแต่ละขั้นซึ่งแบ่งออกเป็น กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น , กำไร(ขาดทุน) การดำเนินงาน และกำไร(ขาดทุน) สุทธิ

โดยจะแบ่งกำไรหรือการขาดทุนออกเป็น 3 อย่างคือ

  1. กำไรหรือขาดทุนขั้นต้น คือ กำไรขั้นต้น = รายได้ – ต้นทุนขาย จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าหรือบริการของเราตั้งอยู่ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยเช่น ชื่อเสียง คุณภาพสินค้า หรือส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น
  2. กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน คือ กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการขายและบริหาร โดยกำไรหรือการขาดทุนจากการดำเนินงานจะสะท้อนให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  3. กำไรหรือขาดทุนสุทธิ คือ กำไรสุทธิ = รายได้ – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร – ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย – ภาษี หรือ รายได้ทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยจะบ่งบอกถึงการทำกำไรหรือการขาดทุนของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ

สรุป งบกำไรขาดทุน จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่คอยช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมขององค์กรชัดเจนขึ้น ในช่วงเวลานั้นๆ ว่าบริษัทของเรามีรายได้เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ ขาดทุนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ดำเนินการวางแผน ปรับกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของตัวเองว่าควรไปต่อในทิศทางไหนถึงจะพอดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่