fbpx
Search
Close this search box.

ขับรถลุยน้ำท่วม ป้ายทะเบียนรถหายทำอย่างไรดี

เมื่อถึงหน้าฝนสิ่งที่ยากจะเลี่ยงคือปริมาณน้ำที่สูงขึ้นกว่าปกติ และอาจตามมาด้วยน้ำท่วม เลี่ยงไม่ได้ที่จะขับรถลุยน้ำจนอาจทำให้ป้ายทะเบียนสูญหายได้ วันนี้ ACU จะมาแนะนำว่าจะทำอย่างไรดีหากทะเบียนรถสูญหาย

สารบัญ

ป้ายทะเบียนหาย ขอใหม่ได้เลยไหม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ป้ายทะเบียนหาย เราสามารถที่จะขอใหม่ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปแจ้งความ แต่หากยังคงขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียนต่อไป จะถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา11 ที่ระบุว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

ดังนั้น หากรู้ตัวว่าป้ายทะเบียนรถหายก็ให้รีบดำเนินการขอใหม่ทันที โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยให้ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่งได้เลย หากเป็นรถทะเบียนกรุงเทพมหานครให้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งทั้งพื้นที่ 1-5 ส่วนทะเบียนรถจังหวัดอื่น ๆ สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่ สำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่

  •   สมุดคู่มือจดทะเบียนฉบับจริง 
  •   บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ 
  •   กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องทำอย่างไร

สำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระ ให้ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินเรื่องด้วยตัวเอง ให้วางมัดจำยืมคู่มือจดทะเบียนตัวจริงมาดำเนินการเองได้  พร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องทำอย่างไร

กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม นั่นคือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล นอกเหนือจาก สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม - ระยะเวลาดำเนินการ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่ 105 บาท แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท แต่สำหรับป้ายทะเบียนประมูล คิดค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 600 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการทุกขั้นตอนแล้ว จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วันทำการ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้รับป้ายทะเบียนใหม่ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ ส่วนในกรณีที่ป้ายทะเบียนชำรุดสามารถดำเนินการขอป้ายทะเบียนใหม่ได้เช่นกัน แต่ในวันที่รับแผ่นป้ายใหม่ จะต้องส่งคืนแผ่นป้ายที่ชำรุดด้วยนั่นเอง 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่