fbpx
Search
Close this search box.

ทำความเข้าใจกับ คำว่า “Junk Bond”

ทำความเข้าใจกับ คำว่า “Junk Bond”

          Bond หรือพันธบัตร หรือบางคนอาจจะเรียกว่าตราสารหนี้ซึ่งจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนให้รูปแบบของดอกเบี้ย แต่พันธบัตรก็มีอีกรูปแบบหนึ่งคือ Junk Bond หรือ พันธบัตรขยะ ที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้สูงเป็นพิเศษเพราะ มีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระด้วยเช่นกัน

สารบัญ

เพราะอะไรถึงเรียกว่า Junk Bond หรือ พันธบัตรขยะ

            พันธบัตรถูกจัดอันดับตามการจัดอันดับเครดิตของผู้กู้ ในสหรัฐอเมริกาหน่วยงานจัดอันดับหลักคือฟิทช์, สแตนดาร์ดและพัวร์และมูดี้ส์ รูปแบบการจัดอันดับในลำดับถัดลงมาของมูลค่าคือ AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. สิ่งใดก็ตามที่ได้รับการจัดอันดับ BB หรือต่ำกว่านั้นถือว่าเป็นพันธบัตรขยะเพราะความเสี่ยงด้านเครดิตสูงมาก .

ข้อจำกัดของ Junk Bond หรือ พันธบัตรขยะ

            ในบางกรณีผู้ลงทุนอาจถูกห้ามลงทุน โดยเป็นข้อกำหนด และข้อบังคับ และเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือเจ้าของทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญของบริษัท หรือรัฐบาล ที่ห้ามซื้อพันธบัตร ที่มีอันดับต่ำกว่า A หรือ BB ข้อ จำกัด นี้ทำให้ตลาดพันธบัตรขยะมีข้อ จำกัด มากกว่าตลาดสำหรับพันธบัตรที่ให้คะแนนสูงโดยทั่วไปเรียกว่า “พันธบัตรเกรดการลงทุน” เพราะถึงแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูง แต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน

            ซึ่งวัตถุประสงค์ของคนส่วนใหญ่ที่ซื้อพันธบัตร ต้องการที่จะลดความเสี่ยง และได้ผลตอบแทนที่แน่นอน ถึงแม้จะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่า หุ้น ก็ตาม

            การใช้พันธบัตรขยะแพร่หลายไปทั่วทุกภาคส่วนของธุรกิจที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคโทรคมนาคมและพลังงานเป็นสองอุตสาหกรรมที่ใช้พันธะขยะอย่างกว้างขวางโดยให้ผลตอบแทนที่สูงและความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน เมื่อไม่นานมานี้พบว่ามี บริษัท จำนวนหนึ่งที่มีการจัดการกับหนี้โดยทำการปลอมแปลงบัญชีของพวกเขาเพื่อช่วยให้ได้รับอันดับเครดิตที่สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถขยับอันดับเครดิตให้ดีขึ้นไปเป็นพันธบัตรเกรดกองทุน

            อย่างไรก็ตามหากการซื้อพันธบัตรสำหรับนักลงทุนเป็นการซื้อเพื่อที่จะลดความเสี่ยง และได้ผลตอบแทนที่นอนแน่ Junk Bond หรือ พันธบัตรขยะ เป็นทางเลือกที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าหากนักลงทุนสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้นั้น Junk Bond หรือ พันธบัตรขยะ ก็อาจเป็นหนึ่งทางเลือกในการลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่