fbpx
Search
Close this search box.

กล้านั่งไหม แท็กซี่ไร้คนขับ “ไป่ตู้” เริ่มให้บริการป็นเจ้าแรกในประเทศจีน

กล้านั่งไหม แท็กซี่ไร้คนขับ “ไป่ตู้” เริ่มให้บริการป็นเจ้าแรกในประเทศจีน

บริษัทไป่ตู้ แถลงวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการโรโบแท็กซี่ (Robotaxi) เจ้าแรกในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการแท็กซี่ได้โดยไม่ต้องมีคนขับหรือไม่ต้องมีพนักงานนั่งติดรถไปด้วย

ทำความเข้าใจกับคำว่า ”Junk Bond“

ทำความเข้าใจกับ คำว่า “Junk Bond”

Bond หรือพันธบัตร หรือบางคนอาจจะเรียกว่าตราสารหนี้ซึ่งจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนให้รูปแบบของดอกเบี้ย แต่พันธบัตรก็มีอีกรูปแบบหนึ่งคือ Junk Bond หรือ พันธบัตรขยะ ที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้สูงเป็นพิเศษเพราะ มีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระด้วยเช่นกัน