fbpx
Search
Close this search box.

ฝากประจำเงินสกุล USD ดอกเบี้ยสูง เหมาะกับใครบ้าง

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เราจะเห็นธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ต่างพากันออกแคมเปญเงินฝากประจำ US Dollar โดยเสนอดอกเบี้ยสูงมากถึง 5.2% แล้วการฝากประจำ US Dollar เหมาะกับใคร และแต่ละธนาคารมีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ ACU PAY จะพาทุกคนไปดูกัน

เนื้อหา

ฝากเงิน US Dollar คืออะไร

บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ หรือถ้าเรียกสั้นๆ ก็คือ บัญชี Foreign Currency Deposit (FCD) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะออมเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับ SME ผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายกับชาวต่างชาติอีกด้วย

ฝากประจำ US Dollar เหมาะกับใคร

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ หรือบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar จะสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มด้วยกัน

  1. เก็บไว้เพื่อใช้จ่าย กรณีคนที่ชื่นชอบไปท่องเที่ยวหรือซื้อของที่ต่างประเทศ และไม่ต้องการแลกเงินบ่อย ๆ ก็สามารถเก็บเงินในบัญชีไว้ โดยไม่ต้องโยกเงินเข้าออกเป็นสกุลต่างประเทศบ่อย ๆ และไม่ต้องเศร้าใจเวลาค่าเงินผันผวนสูงด้วย
  2. ออมระยะยาว กรณีนี้จะเหมาะกับการวางแผนระยะยาว อย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนแล้วว่าจะส่งลูกเรียนที่ต่างประเทศ ก็สามารถที่จะซื้อเงินสกุลต่างประเทศเก็บในระยะยาวได้ด้วย
  3. ใช้ในการลงทุนในต่างประเทศ เหมาะกับคนที่อยากเก็บเงินสกุล USD ไปใช้ในการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า และนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้น หรือแม้แต่กองทุนรวมที่ขายอยู่ในต่างประเทศเป็นต้น
  4. ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ สำหรับคนที่ทำธุรกิจกับต่างชาติ สามารถเปิดบัญชีไว้เก็บเงินสกุล USD ไว้เผื่อได้ใช้จ่ายสินค้ากับคู่ค้าที่อยู่ในต่างประเทศเป็นเงินสกุลต่างประเทศเลย โดยไม่ต้องเสียเวลากับการแลกเปลี่ยนค่าเงิน

ธนาคารไหนฝากประจำเงินสกุล USD ได้ดอกเบี้ยสูง

  • ธนาคารกรุงไทย

ฝากประจำ US Dollar ระยะเวลา 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 5.2% ต่อปี พร้อมรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อซื้อเงิน USD เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 5.2% หรือโอนเงิน USD เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทได้อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ 

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 5 ม.ค. – 30 เม.ย. 67

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

ฝากประจำ USD สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ เลือกฝากตามระยะเวลา ตั้งแต่ 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ฝาก 3 เดือน ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ฝาก 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี และฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยกำหนดฝากขั้นต่ำครั้งละ 2,000 USD 

ระยะเวลา : 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

บัญชีฝากประจำพิเศษ สกุลเงิน USD ประเภท 6 เดือน และ 9 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.1% ต่อปี และ 5.2% ต่อปี ตามลำดับ โดยจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไป บุคคลธรรมดา 50,000 USD 

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD ประเภท 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี และ 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.10% ต่อปี 

ระยะเวลา : ถึง 31 มกราคม 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ทีทีบี ประเภทฝากประจำ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยเปิดบัญชีครั้งแรกจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 USD หรือเทียบเท่า ฝากเพิ่มครั้งต่อไป 2,000 USD (กรณีฝากเป็นธนบัตร ฝากได้ไม่เกินวันละ USD 15,000 กรณีฝากเงินสกุลอื่น ให้เทียบเท่า USD โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร) มีให้เลือกฝากตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทฝากประจำพิเศษ สกุลเงิน USD เริ่มต้นฝากเพียง 1,000 USD ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.25% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาในการรับฝาก 3 เดือน หรือ 6 เดือน

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สาเหตุที่ธนาคารหันมาออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำสกุลเงิน US Dollar กันนั้น ถือเป็นการระดมเงินฝากปกติของธนาคาร เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจและการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า ซึ่งโดยปกติการปล่อยสินเชื่อ จะมีทั้งในรูปสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศ

โดยในทางเทคนิคการรับฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในอัตรา 0.46% ต่อปี และหากต้องการปล่อยสินเชื่อเป็นเงินบาทธนาคารก็สามารถ Swap จากสกุลเงินต่างประเทศมาเป็นเงินบาทได้ โดยต้นทุนการเงินจะปรับลดลง และสามารถนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลต่างประเทศที่สูงเพื่อจูงใจลูกค้าได้ 

เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากสกุลบาท 2.46% ต่อปี แต่เป็น US Dollar จะอยู่ที่กว่า 5% ต่อปี แต่เมื่อ Swap มาแล้ว เหลือ 2% แต่เป็น 2% ที่ไม่ต้องจ่ายค่า FIDF

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่