fbpx
Search
Close this search box.

สอนมนุษย์เงินเดือนมือใหม่! กับวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ประจำปี 2565 (ยื่นในปี 2566)

สอนมนุษย์เงินเดือนมือใหม่! กับวิธีการยื่นภาษีออนไลน์

อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงภาษีออนไลน์กันแล้วจ้า สำหรับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ที่เริ่มทำงาน ยังไม่มีประสบการณ์การยื่นภาษีออนไลน์ วันนี้ ACU จะมาสอนขั้นตอนในการทำยื่นภาษีออนไลน์กัน บอกเลยว่าไม่ยุ่งยาก สามารถทำตามได้ง่ายกันทุก งั้นไปเริ่มกันเลย

ทำไมต้องยื่นภาษี

       การยื่นภาษีเป็นข้อกำหนดในกฎหมายสรรพากรและเป็นข้อมูลให้กับรัฐเกี่ยวกับข้อมุลรายได้ของบุคคล เพื่อที่จะให้รัฐมีข้อมูลเพียงพอในการวางแผนเศรษฐกิจและออกนโยบายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานในการยื่นทำธุรกรรมของตัวเองได้ในอนาคต หากไม่ได้ยื่นภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือกรณีที่ไม่ได้ยื่นภาษีจะมีความผิดโทษค่าปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำคุกและปรับเงิน

เอกสารสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50ทวิ) เป็นใบที่แสดงรายได้รวมทั้งปีไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าประกันสังคม และกองทุนเลี้ยงชีพต่างๆ โดยหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถไปขอได้จากนายจ้างเรา หากใครที่ทำงานมากกว่า 1 ทีในเดือนนั้น ให้ไปขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากที่เก่า และเอามารวมกับที่ปัจจุบันเพื่อเอาไปกรอกยื่นภาษี
 2. เอกสารลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ บุตร หรือค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุนพวกกองทุนต่างๆ หรือใครที่เป็นสายบุญชอบบริจาคก็สามารถขอใบไปลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น

ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเสียภาษี

       เป็นเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนยังงงกันอยู่ว่า ตกลงแล้วต้องเสียภาษีหรือไม่ หรือถ้าเงินไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ต้องยืนภาษีด้วยหรือป่าว? ขอตอบตรงนี้เลยว่า “ไม่ว่าจะรายได้สุทธิต่อปีเท่าไหร่ จะถึงเกณฑ์การเสียภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ ก็ต้องยื่นภาษีทุกคน” ในส่วนของอัตราการเสียภาษีมีรายละเอียดดังนี้

 • เงินเดือนรวมทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
 • เงินเดือนรวมทั้งปี 150,001 – 300,000 บาท อัตราค่าภาษี 5 เปอร์เซ็น
 • เงินเดือนรวมทั้งปี 300,001 – 500,000 บาท อัตราค่าภาษี 10 เปอร์เซ็น
 • เงินเดือนรวมทั้งปี 500,001 – 750,000 บาท อัตราค่าภาษี 15 เปอร์เซ็น
 • เงินเดือนรวมทั้งปี 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราค่าภาษี 20 เปอร์เซ็น
 • เงินเดือนรวมทั้งปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราค่าภาษี 25 เปอร์เซ็น
 • เงินเดือนรวมทั้งปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราค่าภาษี 30 เปอร์เซ็น
 • เงินเดือนรวมทั้งปีมากกว่า 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราค่าภาษี 35 เปอร์เซ็น

ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเสียภาษี

 1. เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ เลือกยื่นแบบออนไลน์
 2. สำหรับใครที่ยื่นเป็นครั้งแรกให้สมัครสมาชิก และทำตามขั้นตอนก่อนนะ
 3. หลังจากที่เลือกยื่นแบบออนไลน์เสร็จจะมาที่หน้าเข้าสู่ระบบ ให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน
 4. กดเลือกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัสOTP ยืนยันตัวเข้าสู่ระบบ
 5. จะขึ้นหน้าภาษีเงินหน้าบุคคลธรรมดา ให้เลือกเป็นยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 จะแสดงรายละเอียดของรายการภาษี ตรวจเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นกดถัดไป
 6. นำเอกสารหนังสือรับรอบเงินเดือน (50ทวิ) ที่ได้จากนายจ้างมากรอกรายละเอียดต่างๆ 
 7. ทั้งนี้พนังงานเงินเดือนทั่วไปให้กดเลือก มาตรา40(1) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดคลิ๊กถัดไป
 8. ขั้นตอนต่อไปกรอกลดหย่อนภาษี หากไม่มีให้กดถัดไป
 9. ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลเงินได้และการลดหย่อนภาษี โดยระบบจะคำนวณการเสียภาษีมาให้ หากเคยชำระภาษีมาแล้ว จะมียอดแสดงที่ “ยอดภาษีสุทธิ ชำระไว้เกิน” 
 10. ในส่วนของ “ยอดภาษีสุทธิ ชำระไว้เกิน” หากต้องการขอคืน ให้กด “ต้องการขอคืน หรือ ไม่ต้องการ” และยังสามารถเลือกอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้อีกด้วย
 11. เมื่อทำครบเรียบร้อยแล้วามารถเลือกพิมพ์แบบ บันทึกร่าง หรือกดยืนยันภาษีได้ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่