fbpx
Search
Close this search box.

เปิดวิธีเช็กร้านค้าเข้าร่วม Easy e-Receipt 2567

หลังสายช้อปได้รับข่าวดีต้อนรับต้นปี กับ มาตรการ Easy e-Receipt เพื่อหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567 แล้ว ครั้งนี้ ACU PAY จะพาทุกคนมาเช็กสิทธิร้านค้าที่เข้าร่วม Easy e-Receipt 2567 นี้ ซึ่งจะมีวิธีเช็กแบบไหนบ้าง อ่านบทความนี้เลย

วิธีเช็กว่าร้านค้าไหนเข้าร่วมโครงการ

วิธีเช็กว่าร้านค้าไหนเข้าร่วมโครงการ ให้ดูว่าร้านค้านั้นมีสัญลักษณ์ของโครงการติดไว้อยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีวิธีเช็กที่สะดวกขึ้นด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่สามารถออก e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ที่ 

และเรายังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประการที่สามารถออก e-Tax Invoice by Time Stamp ได้ที่

หลังจากนั้นให้กรอกเลขภาษีอากรของร้านค้าที่จะซื้อ หรือไล่เช็กจากรายชื่อที่แสดง เมื่อไปซื้อสินค้าที่หน้าร้าน แล้วได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อรูปแบบกระดาษ (ใบเสร็จรับเงิน) ที่เครื่องแคชเชียร์ ให้นำใบเสร็จนั้นไปขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จุดบริการลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้านั้น ๆ กำหนดไว้ 

เมื่อไปถึงจุดให้บริการ ให้แจ้งอีเมลที่ใช้สำหรับรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับพนักงาน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ร้านค้าจะส่งเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ในรูปแบบไฟล์ PDF หรืออื่น ๆ

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ก่อนการสั่งซื้ออย่าลืมเช็กว่าทางร้านค้าออนไลน์ สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบได้หรือไม่ 
 • หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ถ้าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ถึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday โดยสินค้าเหล่านี้ จะต้องมีใบรับตามมาตรา 105 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้า

การขอใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จากร้านค้าต้องขอแบบไหน และต้องเก็บใบเสร็จไหม

สำหรับผู้ที่ไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในระบบ My Tax Account ของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ โดยในช่วงของการลดหย่อนภาษีของมาตรการ Easy E-Receipt นี้ จะต้องรอลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2567 (ช่วงวันที่ 1 ม.ค. –  มี.ค. 2568) ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ใบเสร็จไหนเพื่อลดหย่อนภาษี อย่างไรก็ตามสามารถให้อีเมล กับร้านค้าเพื่อเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานได้ 

ใครสามารถเข้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt ได้บ้าง

มาตรการ Easy E-Receipt นี้จะมีเงื่อนไขไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน แต่ต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2568 เท่านั้น โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษี ดังนี้

 • เงินได้ต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษี) ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้
 • เงินได้ต่อปี 150,001 – 300,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2,500 บาท
 • เงินได้ต่อปี 300,001 – 500,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,000 บาท
 • เงินได้ต่อปี 500,001 – 750,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้ต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท
 • เงินได้ต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 12,500 บาท
 • เงินได้ต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 • เงินได้ต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 17,500 บาท

         และสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี แต่มีค่าลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จะไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ในมาตรการ Easy E-Receipt ได้

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่