fbpx
Search
Close this search box.

รวม 5 คอร์สสอนการเงินฟรี! แถมได้รับวุฒิบัตร

คอร์สสอนการเงินฟรี

        นอกจากปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต อีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้คือ เงิน และสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับเงินที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ ความรู้เรื่องการเงิน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะการกิน การนอน หรือแม้การรักษาพยาบาล ดังนั้นเราลองมาเรียนรู้วิธีจัดการกับเงินเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิตกันครับ

จุดแข็ง : มีเงิน
จุดอ่อน : แต่ขาดการจัดการที่ดี

         การเริ่มต้นสิ่งสำคัญเลยเราต้องมีแผนคอร์สเรียนการเงินออนไลน์ฟรีที่ชื่อว่า เงินทองต้องวางแผน จาก SET โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์เป็นคอร์สแรกที่เหมาะกับการเริ่มต้นมากๆครับหลักสูตรนี้จะช่วยสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความสู้มั่งคั่ง และมั่นคงทางการเงินได้ครับ คอร์สนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้น และต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินที่ดี คอร์สนี้ใช้เวลาประมาณ 151 นาที และเมื่อเข้าเรียนมากกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด และสอบผ่าน 70% จะได้รับวุฒิบัตรด้วยครับ

      ภาษีเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ เสียอยู่เป็นประจำ แต่เรากลับมีความรู้น้อยมากๆ ในการวางแผน คอร์สนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ และต้องการที่จะเริ่มวางแผนภาษี ไม่ใช่เพื่อการหลีกเลี่ยงหรือไม่จ่าย แต่เพื่อที่จะให้เราได้จ่ายภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ถึงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สามารถวางแผนภาษี และเพิ่มเงินออมได้อย่างมั่นคง โดยคุณเสริมศักดิ์ มัยญะกิต ใช้ระยะเวลาเพียง 132 นาทีและเมื่อเข้าเรียนมากกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด และสอบผ่าน 70% จะได้รับวุฒิบัตรด้วยครับ

       แน่นอนว่าเราสามารถทำงานตามกฎหมายได้สูงสุดถึงแค่ 60 ปี อายุเฉลี่ยคนเราอยู่ที่ 80 ปี ดังนั้นเพื่อให้อีก 20ปี เรามีเงินพอใช้ และไม่ลำบาก หรือต้องพึ่งลูกหลาน การแผนหลังเกษียณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ คอร์สนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่ง มั่นคงในระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณโดยมีเงินใช้ไปตลอด สอนโดยคุณชยุต ปริญญาธนกุล ใช้ระยะเวลาเพียง 164 นาที เพื่อให้เรามีเงินใช้อีก 20ปี หลังเกษียณ และเมื่อเข้าเรียนมากกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด และสอบผ่าน 70% จะได้รับวุฒิบัตรด้วยครับ

       การลงทุนเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรเริ่มต้น เมื่อเรามีเงินพอกิน และเหลือจากการเก็บคอร์สนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้หลักพื้นฐานของการวางแผนการเงิน ตลอดจนความรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน เพื่อค้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานดี น่าลงทุน โดยดร.กฤษฎา เสกตระกูล ใช้ระยะเวลารวม 10 ชั่วโมง ฟังอาจจะดูใช้เวลานาน แต่เป็นระยะเวลาที่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลกำไรให้เราได้ตลอดชีวิตถือว่าคุ้มมากๆ และเมื่อเข้าเรียนมากกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด และสอบผ่าน 70% จะได้รับวุฒิบัตรด้วยครับ

      เมื่อเราเข้าใจหลักการลงทุนแล้ว การทำสม่ำเสมอ และเป็นวินัย เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ การลงคอร์สนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เทคนิคลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA  ในหุ้นดี กองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว และยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราลงทุนได้อย่างปลอดภัย โดยคุณนฤมล บุญสนองใช้ระยะเวลา 181 นาที และเมื่อเข้าเรียนมากกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด และสอบผ่าน 70% จะได้รับวุฒิบัตรด้วยครับ 

      แถมอีกหนึ่งคอร์ส รู้ทันภัยทางการเงิน ตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก เพื่อความปลอดภัยทางการเงิน เราควรศึกษาข้อมูล และความเสี่ยงให้ถี่ถ้วนด้วยนะครับ

Reference : elearning.set.or.th

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่

บทความที่เกี่ยวข้อง