fbpx
Search
Close this search box.

เหตุผลสำคัญ ทำไม ธุรกิจครอบครัว ถึงควรมี รัฐธรรมนูญครอบครัว

รัฐธรรมนูญครอบครัว
แน่นอนว่าปัญหาสามารถเกิดได้ทุกที ไม่ว่าจะภายในครอบครัวหรือธุรกิจ แต่เมื่อเรื่องธุรกิจ มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ก็อาจสร้างปัญหาที่ยากจะแก้ได้ จากปัญหาเล็ก ๆ ที่สะสม ก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตได้ อย่างเช่น การแย่งมรดกกันในธุรกิจครอบครัว การแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว หรือการวางแผนผู้สืบทอดไม่ชัดเจน ซึ่งสามารถบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้เลยทีเดียว

เนื้อหา

แต่สังเกตไหมว่าทำไมธุรกิจกงสีใหญ่ ๆ อย่าง อาณาจักรเซ็นทรัลกรุ๊ป ของตระกูล ‘จิราธิวัฒน์’ ถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวอย่างครอบครัวที่ประสบความสำเร็จทั้งในการดูแลบริษัทและครอบครัว เพราะพวกเขามีสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันภายใต้สิ่งที่เรียกว่า ‘ธรรมนูญครอบครัว’ (Family Constitution) ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไร ACU PAY จะมาเล่าให้ฟัง

ธรรมนูญครอบครัว คืออะไร สำคัญอย่างไร

ธรรมนูญครอบครัว ที่ฟังแล้วดูคล้ายกับ รัฐธรรมนูญที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ความจริงแล้วสองสิ่งนี้มีหลักปฏิบัติที่คล้ายกัน แต่แตกต่างกันที่ ธรรมนูญครอบครัว จะใช้ภายในครอบครัวที่บัญญัติเท่านั้น

ธรรมนูญครอบครัว คือ บันทึกข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัว และธุรกิจครอบครัว (Family Business) เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงนโยบายการเข้าทำงานของสมาชิกในธุรกิจครอบครัว 

ในปัจจุบัน ธรรมนูญครอบครัว ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจกงสีมาก เพราะจะเป็นตัวกำหนดกฎ กติกา และเงื่อนไขในการทำงานร่วมกันของสมาชิกครอบครัว รวมทั้งช่วยลดปัญหาของสมาชิกรุ่นต่อ ๆ ไปที่เข้ามาสืบทอดธุรกิจอีกด้วย

ทำไม ธุรกิจครอบครัวทั้งหลาย ควรมีธรรมนูญครอบครัว

คงน่าเสียดายที่หลาย ๆ ธุรกิจครอบครัวต่างปิดตัวลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างวัย การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ความน่าเชื่อถือของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสืบทอด หรือการผิดใจกันในด้านผลประโยชน์ ซึ่งสิ่งนี้สามารถแก้ได้ ด้วยการวางแผนสร้างข้อตกลงอย่างชัดเจนตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจครอบครัว ควรมีธรรมนูญครอบครัว คือ 

1. เครื่องมือสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน

ธรรมนูญครอบครัว เป็นเครื่องมือที่สร้างความชันเจนและโปร่งใส ทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน สวัสดิการ การเกษียณอายุ สำหรับสมาชิกที่ทำงานและไม่ได้เข้ามาทำงาน

2. ช่วยสร้างความสามัคคีในครอบครัว

การมีธรรมนูญครอบครัว จะเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วม มีสิทธิและเสียงในการสร้างข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นมา ดังนั้นการทำธรรมนูญครอบครัวขึ้น จะเป็นการสร้างความสามัคคี ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงขึ้นมา และอยู่ร่วมกันภายใต้แนวทางเดียวกัน

3. ช่วยวางโครงสร้างในการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติในธุรกิจ แต่มักจะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับคนในครอบครัว ซึ่งปัญหาเล็ก ๆ อาจก่อตัวกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ในอนาคต ซึ่งการสร้างธรรมนูญครอบครัวนี้จึงเป็นการวางโครงสร้างในการรับมือกับปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่เนิ่น ๆ ในตอนที่สมาชิกนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเอง

‘ธรรมนูญครอบครัว’ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจไทย

ตระกูล ‘จิราธิวัฒน์’ เจ้าของอาณาจักรเซ็นทรัลกรุ๊ป ถือเป็นตัวอย่างครอบครัวที่เป็นต้นแบบของความสำเร็จในการบริหารธุรกิจภายใต้ธรรมนูญครอบครัว เพราะที่นี่มีการเขียนธรรมนูญครอบครัวไว้อย่างชัดเจน จากจุดเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวในช่วงแรกด้วยการนำเข้าแมกกาซีนจากต่างประเทศมาขายในช่วงสงครามโลก จากนั้นได้ขยายมาทำเทรดดิ้งนำเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ดจากต่างประเทศ จนปัจจุบันธุรกิจยืนยาวมากว่า 7 ทศวรรษ แตกแขนงไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3 แนวคิด บริหารธุรกิจของจิราธิวัฒน์ ภายใต้ธรรมนูญครอบครัว

  1. แบ่งแยกธุรกิจและครอบครัวออกจากกันโดยให้สภาครอบครัว ดูแลจัดการเรื่องของครอบครัว และคณะกรรมการบริษัท ดูแลในเรื่องธุรกิจไม่ปะปนกัน
  2. ใช้ระบบคณะกรรมการในการสื่อสาร ตัดสินใจ และระงับความขัดแย้งระหว่างกันในครอบครัว
  3. กติกาครอบครัวมักจะสะท้อนค่านิยมที่สำคัญของตระกูล ซึ่งสำหรับครอบครัวจิราธิวัฒน์แล้วค่านิยมที่ชัดเจนคือเรื่องของ การเสียสละเพื่อส่วนรวม การให้เกียรติผู้อาวุโส ความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ และการถ่วงดุลกันระหว่างสายครอบครัวเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่