fbpx
Search
Close this search box.

มีดอกเบี้ยบ้าน อย่าลืมนำมาลดหย่อนภาษี

ใครที่ซื้อคอนโด ทาวน์โฮม บ้านพร้อมที่ดิน หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง รู้หรือไม่ว่า ดอกเบี้ยที่มาจากการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนั้น เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ACU PAY จะสรุปให้ฟัง

มีดอกเบี้ยบ้าน อย่าลืมนำลดหย่อนภาษี

โดยดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ที่ผู้กู้จะจ่ายให้กับทางธนาคารทุกเดือน สามารถนำมายื่นขอลดหย่อนภาษีบ้านได้สูงสุดปีละไม่เกิน 100,000 บาท 

ซึ่งกรมสรรพากรได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การหักลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ไว้ดังนี้

 1. อกเบี้ยจากการกู้ยืมต้องมาจากผู้ประกอบกิจการภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ 
 • ธนาคาร 
 • บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
 • บริษัทประกันชีวิต
 • สหกรณ์
 • นายจ้างที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนที่จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย ว่าด้วยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 1. ดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องมาจากสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง บ้านพร้อมที่ดิน สร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รวมไปถึงคอนโดมิเนียม แต่ยกเว้นเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้าน จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้
 2. ต้องมีการจดจำนองบ้าน คอนโด หรือบ้านพร้อมที่ดิน เป็นหลักประกันในการกู้ยืมนั้น 
 3. หากผู้ใช้สิทธิลดหย่อนมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง ก็ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องอยู่ในเงื่อนไขลดหย่อนที่ไม่เกิน 100,000 บาท
 4. กู้ซื้อบ้านหลังแรกได้แล้ว ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีนั้นได้ทันที
 5. หากมีการกู้ร่วมซื้อบ้าน ผู้กู้ร่วมก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่ทุกคนจะเฉลี่ยค่าลดหย่อนคนละเท่า ๆ กัน และรวมกันจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท 

กู้เงินซื้อบ้าน ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร?

เนื่องจากกรมสรรพากรได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถใช้ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยมาลดหย่อนรายได้ของเรา ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ดังนั้นถ้าหากเราจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน “น้อยกว่า” หรือ “เท่ากับ” 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง แต่ถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยไป “มากกว่า” 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงแค่ 100,000 บาทนั่นเอง

โดยวิธีการคิดการหักลดหย่อน จะคิดเฉพาะส่วนดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ไม่คิดส่วนเงินต้น 

ยกตัวอย่างเช่น

จ่ายดอกเบี้ยบ้านเดือนละ 20,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวมดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ 240,000 บาท แต่จะได้รับสิทธิการลดหย่อนสูงสุดที่ 100,000 บาท เท่านั้น

กรณีกู้ร่วมกัน จะต้องแบ่งค่าลดหย่อนให้กับผู้ยื่นกู้ร่วมเท่ากัน แต่จะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เหมือนกับการกู้ซื้อบ้านคนเดียว 

ยกตัวอย่างเช่น

สามี-ภรรยา ยื่นกู้ซื้อบ้านร่วมกันโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งปีเป็นจำนวน 240,000 บาท จะได้ลดหย่อนรวมสูงสุดที่ 100,000 บาท เท่านั้น และจะได้ลดหย่อนแบ่งคนละครึ่งคือ คนละ 50,000 บาท

ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนภาษี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับคนที่ต้องการจะใช้ดอกเบี้ยบ้านลดหย่อนภาษี กรมสรรพากรกำหนดให้ต้องใช้ เอกสารรับรองการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่เจ้าหนี้ออกให้ หรือ หนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน 

ที่แสดงข้อมูลการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในเอกสารจะระบุจำนวนเงินที่ผ่อนจ่ายค่าบ้านไปตลอดปีว่า ผ่อนบ้านไปเท่าไหร่ แบ่งเป็นเงินต้นกี่บาท ดอกเบี้ยบ้านกี่บาท เหลือยอดหนี้บ้านทั้งหมดเท่าไหร่ เป็นต้น

โดยจะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ลย.02 ได้ที่ https://www.rd.go.th 

ถ้ากู้เงินตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 ไม่ต้องใช้เอกสารในการลดหย่อน

แต่สำหรับสัญญาเงินกู้ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ กับทางธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ เพื่อให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับกรมสรรพากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง โดยที่เราไม่ต้องใช้หนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคารหรือเอกสารอะไรเลย

แต่ถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นฝ่ายส่งรายละเอียดเอกสารเงินกู้ซื้อบ้านให้กับกรมสรรพากรโดยตรงแล้ว แนะนำให้เรานั้นเก็บหนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านไว้อีกทางหนึ่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่กรมสรรพากรขอดูหลักฐานเพิ่มเติมนั่นเอง

และสำหรับใครที่กำลังจะมีบ้านในอนาคต ACU PAY ก็ขอแนะนำให้รู้จักวางแผนการเงินอย่างรอบคอบให้ดี เพื่อที่เราจะได้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม และที่สำคัญอย่าลืมศึกษาและวางแผนภาษีในการกู้บ้าน เพื่อให้เราจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าให้ได้มากที่สุด

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่