fbpx
Search
Close this search box.

8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก

วันมหาสมุทรโลก
อย่างที่ทราบกันดีว่าขนาดของพื้นน้ำและมหาสมุทรใหญ่กว่าขนาดของพื้นที่แผ่นดิน เพราะ 71% ของพื้นผิวโลกเป็นน้ำ ส่วนอีก 29% เป็นพื้นที่แผ่นดิน ในมหาสมุทรและทะเลมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายจนยังไม่สามารถสำรวจได้หมด ทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี จะเป็น วันมหาสมุทรโลก เพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและช่วยกันอนุรักษ์ทะเล

เนื้อหา

ในการประชุมสุดยอดระดับประเทศ ผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกว่า UNCEN หรือการประชุม Earth Summit เมื่อปี 2535 โดยประเทศสมาชิกกว่า 178 ประเทศ รวมตัวกันที่ประเทศบราซิล เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเลอย่างพร้อมเพรียงกัน แนวทางปฏิบัติคือ:

แนวทางปฏิบัติรักษาและปกป้องทะเล

 1. รณรงค์ให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น
  รณรงค์ให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น โดยการนำพลาสติกเก่านำมากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการแปรรูปพลาสติกเพื่อให้เกิดขยะน้อยลง
 2. ใช้วัสดุอื่นแทนพลาสติก
  เช่น ถ้วย จาน หลอดกระดาษ หรือวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการย่อยสลายและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง เช่น กล่องที่ทำจากแก้วหรือกล่องอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 3. ร่วมกันเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณริมชายหาด ปะการัง และป่าชายเลน
  เพื่อลดปริมาณขยะที่ลงสู่ทะเล รวมถึงการจัดจุดทิ้งขยะให้นักท่องเที่ยวสามารถทิ้งได้ถูกที่ เพื่อไม่ให้ขยะหล่นไปในทะเล
 4.  เผาทำลายขยะอย่างถูกวิธี
  อย่างที่รู้กันดีว่าการเผาขยะอาจจะทำให้เกิดมลพิษได้แต่ถ้าเผายังถูกวิธีเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าก็สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้
 5. ติดตั้งทุ่นดักขยะในบริเวณท่อระบายน้ำ
  ควรติดตั้งอวนหรือแหเพื่อไม่ให้ขยะลงไปสู่ทะเลได้ หรือการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเช่นมีการแยกขยะต่าง ๆ ออกก่อน

การจัดกิจกรรมวันมหาสมุทรโลกในประเทศไทย

ในหลายจังหวัดของประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับวันมหาสมุทรโลก เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของทะเล เช่น การจัดงานให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลท้องทะเล การเชิญชวนผู้คนให้ไปเก็บขยะ รวมถึงการฟื้นฟูและแพร่พันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อให้เห็นความสำคัญและใส่ใจการรักษาระบบนิเวศทะเล

ทะเลถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเล หากเราไม่ช่วยกันรักษาจะทำให้เกิดผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลล้มตาย รวมถึงมนุษย์ก็ขาดแหล่งอาหาร หากเราไม่ช่วยกันรักษาทะเล ทุกคนก็จะเดือดร้อน เพราะฉะนั้นในวันมหาสมุทรโลกนี้ ขอเชิญชวนทุกคนออกไปช่วยกันรณรงค์และรักษาทะเล ไม่เพียงแต่วันที่ 8 มิถุนายนเท่านั้น ทุกคนสามารถช่วยกันรักษาท้องทะเลได้ในทุก ๆ วัน

อ้างอิง

ผู้เขียน

Picture of ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่