fbpx
Search
Close this search box.

ทำความรู้จัก “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก”

วันที่ 3 มีนาคมนี้เป็นวันอะไร มีใครรู้บ้างเอ่ย… นั่นก็คือ วันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลก วันนี้เอซียูเพย์ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลก และดูว่าทำไมต้องมีวันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลก ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย..

เนื้อหา

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส (CITES) เป็นชื่อย่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อนุสัญญาวอชิงตัน” (Washington Convention) ซึ่งมีประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 โดยการลงนามรับรองอนุสัญญาในปี 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526 โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ 

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าเป็นสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติแล้วย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกสปีชีส แต่ไม่รวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียน ตามรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าและพืชป่าถูกคุกคาม โดยการสร้างเครือข่ายทั่วไปในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งสัตว์ป่า พืชป่าที่มีชีวิต ซาก และผลิตภัณฑ์ 

แต่ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์อย่างเราได้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สัตว์เกือบหนึ่งในสี่ของโลกกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า โดยสัตว์ป่า หลายชนิดถูกล่า ถูกฆ่า และค้าสัตว์เถื่อน จนสูญพันธุ์ลงไปเรื่อย ๆ รวมไปถึงป่าไม้ที่กำลังหายไป เนื่องจากการที่มนุษย์รุกล้ำพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และยังเป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย   

จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงประโยชน์มากมายของสัตว์ป่าตระหนักถึงความสำคัญ ให้กับผู้คนหันมาอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้น โดยเฉพาะกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ยังเป็นเป้าหมายเร่งด่วนที่ รัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน ได้หันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมีการกำหนดวันสัตว์ป่าและวันพืชป่าโลกขึ้น 

สำหรับประเทศไทย เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนี้หลาย ๆ จังหวัดยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วย 

เราก็สามารถมีส่วนร่วมได้ กับวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก โดยการ ช่วยกันปลูกป่า ลดการสร้างมลพิษ ไม่สนับสนุนสินค้าต่าง ๆ ที่ทำมาจากสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์และป่า รวมไปถึงช่วยกันดูแล ซึ่งหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เช่น การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า ล่าหรือครอบครองสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า เป็นต้น เราสามารถแจ้ง สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ…กับวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ที่ทางเอซียูเพย์นำมาฝากทุกคน ทางเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและพืชป่าได้มากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ผู้ซึ่งเบียดเบียนธรรมชาติ ต้องหันมาอนุรักษ์และดูแลสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเรา ช่วยกันรักษาสัตว์ที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือ การถูกล่า ฆ่า และอย่าลืมนะคะ ถ้าพบเหตุการณ์ที่มีคนกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่าลืมโทรแจ้งที่เบอร์  1362 กันนะคะ  

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่