fbpx
Search
Close this search box.

เงื่อนไข สร้างบ้านลดหย่อนภาษี

ข่าวดีสำหรับประชาชนและภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมที่สำคัญต่อภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกโดยมาตรการนี้เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารอากรแสตมป์ (อ.ส.5) ที่มีมูลค่าการก่อสร้างบ้าน 1 ล้านบาท โดยนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2568

เนื้อหา

เงื่อนไขมาตรการลดหย่อนภาษีปลูกสร้าง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้าน ดังนี้

  1. กำหนดให้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
  2. หักลดหย่อนค่าจ้างก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  3. ให้หักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาทต่อทุกจำนวนค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 1 แสนบาท (ค่าก่อสร้างบ้านสูงสุด 10 ล้านบาท)
  4. เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เสียอากรแสตมป์โดยวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ได้แก่

  1. สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านที่เสียอากรแสตมป์ด้วยวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงิน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  2. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ที่ได้รับจากการชำระค่าก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อดีจากมาตรการสร้างบ้านลดหย่อนภาษีได้นี้ นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นผู้บริโภคที่วางแผนสร้างบ้านให้ตัดสินใจง่ายขึ้น และเร็วขึ้น จากที่มีบางส่วนชะลอการตัดสินใจออกไป เพราะยังไม่เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเท่าที่ควรรวมทั้งช่วยลดภาระผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง

ลดค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01 บ้าน-คอนโดไม่เกิน 7 ล้าน

นอกจากนี้ ยังมีการปรับลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567 โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ จากปกติร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน จากปกติร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

  1. อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว
  2. ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุด โดยมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 7 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 7 ล้านบาท ต่อสัญญา โดยไม่รวมถึงกรณีซื้อขายเฉพาะส่วน

ประโยชน์มาตรการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้าน

โดยมาตรการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้านนี้ มีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย เกิดการใช้จ่ายและการจ้างงานในภาคอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 1.7 – 1.8% 

อ้างอิงจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่