fbpx
Search
Close this search box.

เปิดอาชีพมาแรงยุค AI ปี 67

หลาย ๆ อาชีพ อาจจะกำลังตกที่นั่งลำบาก เพราะการเข้ามาของเทคโนโลยี หรือปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ยังมาแรง และอยู่รอด พร้อมทั้งฐานเงินเดือนที่สูง จากข้อมูล jobsdb แพลตฟอร์มหางาน พบว่าอาชีพสาย Business ยังมีความต้องการสูง เหมาะกับคนที่กำลังหางานหรืออยากหาโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

เนื้อหา

5 อาชีพเด่น ปี 2567

 1. นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล (Business Analyst) ในยุคเทคโนโลยี หนึ่งในอาชีพที่ขาดไม่ได้คือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ โดยมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาธุรกิจ จาก Data ที่รวบรวมมา นำไปวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการข้อมูล การบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย 

เงินเดือนเริ่มต้น : 37K-72K ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

ทักษะสำคัญ

 • มีทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล หาจุดอ่อน จุดแข็ง ระบุปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
 • การสื่อสารได้ชัดเจน ง่ายรัดกุม ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประสานงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ด้านธุรกิจ เข้าใจกลยุทธ์ เป้าหมาย และกระบวนการทำงานของธุรกิจ
 • ความรู้ด้านไอที ศึกษาระบบงานเทคโนโลยี เครื่องมือไอที รวมไปถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 • มีความละเอียดรอบคอบ 

ทักษะเพิ่มเติม

 • เพิ่มทักษะในการสื่อสาร การจัดการข้อมูล การใช้โปรแกรมในการนำเสนอได้โดยการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือจากคอร์สเรียนต่าง ๆ 
 • เรียนคอร์สเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่องค์กรทำอยู่

2. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จะทำหน้าที่ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา งบประมาณ และขอบเขตที่ตั้งไว้ การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการ การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์จากงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนเริ่มต้น : 45K – 87K (ตามประสบการณ์) 

ทักษะสำคัญ

 • วางแผนงาน ประมาณการเวลา กำหนดความเสี่ยง
 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงกระบวนการและสิ่งที่ต้องทำกับผู้อื่น
 • วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • การจัดการคน สร้างแรงจูงใจ มอบหมายงาน จัดการความขัดแย้ง
 • เจรจาเพื่อบรรลุเป้าหมาย รักษาความสัมพันธ์ทั้งในคนนอกและภายในองค์กร 

ทักษะเพิ่มเติม

มีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการที่องค์กรทำอยู่ด้วย มีความรู้เฉพาะด้าน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม ขึ้นอยู่กับเนื้องานนั้น ๆ

ข้อมูลจาก

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่