fbpx
Search
Close this search box.

เปิดแฟรนไชส์ร้าน cafe amazon ทำยังไง และลงทุนเท่าไหร่บ้าง

      เพื่อนๆ สงสัยไหมครับว่า Cafe Amazon กว่าจะเปิดได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ Cafe Amazon ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านกาแฟที่มีสาขาทั่วประเทศ และประสบความสำเร็จอย่างมาก เรามาดูกันครับว่าก่อนที่จะเปิดร้าน เราต้องทำอะไร และเริ่มต้นยังไงบ้าง

Applicant Qualifications คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 3. มีความพร้อมด้านการลงทุนและด้านบุคลากร
 4. ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ ปตท.กำหนดและผ่านการทดสอบของธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
 5. รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

เงินลงทุนก่อสร้างร้าน อุปกรณ์ภายในร้าน และ ค่าสิทธิ

assets.brandinside.asia
รายละเอียด ประเภท
รูปแบบบ ในอาคาร (Shop) นอกอาคาร (Stand Alone)
ขนาดพื้นที่ 40 ตร.ม ขึ้นไป 100-200 ตร.ม (รวมสวนหย่อม)
ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,200,000 – 2,500,000 บาท 1,200,000 – 3,000,000 บาท
ค่าออกแบบ 60,000 บาท
อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ฯ 100,000 บาท
ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน** 85,000 บาท
Franchise fee
รวม (ไม่รวม VAT)*** 2,349,000 – 3,709,000 บาท 2,649,000 – 4,209,000 บาท
ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee  3% + 3% ของยอดขายรายเดือน
ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี
อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) 2,689,000 – 4,229,000 บาท

สิทธิประโยชน์

 1. สิทธิในการใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้า
 2. สิทธิในการใช้ระบบ POS
 3. การใช้สูตร / ซื้อวัตถุดิบสินค้า Cafe Amazon
 4. คู่มือการปฏิบัติการ ร้าน Cafe Amazon
 5. จัดกิจกรรมทางการตลาด
 6. ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน
 7. ช่วยเหลือช่วงเปิดร้านให้คำแนะนำ
 8. อบรมการบริหารจัดการร้าน

เงื่อนไขการสมัครแฟรนไชส์ Cafe Amazon

 1. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคลากรของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
 2. ขนาดพื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
 3. การพิจารณาพื้นที่ จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามา แต่ทั้งนี้ OR สามารถพิจารณานำใบสมัครพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาพิจารณาก่อนตามที่เห็นสมควร
 4. ในกรณีพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน OR จะพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยไม่พิจารณาลำดับคิวและหากพื้นที่นั้นมีผู้สมัครเข้ามาเกิน 1 ท่าน OR จะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง ที่มีการยื่นเข้ามาหรือได้รับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่
 5. พื้นที่ที่เสนอพิจารณา ต้องแนบแปลน (Lay Out) ภาพถ่าย พร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้ง ระบุละติจูด ลองจิจูด ให้ชัดเจนและถูกต้อง
 6. พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีระยะห่างจากร้าน Cafe Amazon ที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วหรือได้รับสิทธิ์เปิดร้านแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่ OR กำหนด
 7. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการร้านที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon อยู่ก่อนแล้ว OR จะทำการพิจารณาคะแนน audit ร้านค้าเพิ่มเติม โดยคะแนน audit เฉลี่ย 3 เดือนของทุกสาขาต้องไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 8. ในกรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon ในพื้นที่นั้นๆอยู่ก่อนแล้วและต้องการเพิ่มสาขาในบริเวณเดียวกัน OR สามารถนำใบสมัครมาพิจารณาโดยไม่ต้องพิจารณาตามลำดับคิว
 9. พื้นที่ที่เสนอพิจารณาต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีและค่าเช่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดย OR จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
 10. หากมีกรณีนอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น OR ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคำตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2196-6444
อีเมล์ :franchiseamazon@pttor.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00– 17.00 น.

หรือคลิกที่นี่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.cafe-amazon.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่