fbpx
Search
Close this search box.

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2023 จะเป็นอย่างไร?

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2023

เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกันอยู่นั้นคือเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงนี้ยังคงได้ข่าวสารเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการที่แพงขึ้น มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้ปัญหาเงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศต่างทยอยปรับขึ้นตาม และในปี 2023 เป็นปีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไร? มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือไม่ คอนเทนต์นี้มีคำตอบค่ะ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2023

       คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2023 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ต่อปี จากเดิมในปี 2022 มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ต่อปี จากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ดีขึ้นรวมไปถึงสถานการณ์เงินเฟ้อคลี่คลายลง คาดว่าในปี 2023 จะมีการขยายเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ต่อปี จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาภายในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการสนับสนุนจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศมาเป็นจำนวน 21.5 ล้านคน และการสนับสนุนให้การบริโภคจากภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่องร้อยละ 3.2 ต่อปี ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2023 มีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ปัจจัยบวกกับปัจจัยลบ ประกอบไปด้วย

ปัจจัยบวก

 • ภารธุรกิจผลักดันสู่ BCG economy ภายใต้แนวทาง ESG และการลงทุนในเทคโนโลยี
 • โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใน New Normal จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงที่หันมาใช้จ่ายผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการสแกนจ่ายแทนการใช้เงินสด
 • การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ชัดเจนขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ใช้จ่ายภายในประเทศไทย ทำให้มีแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวตามลำดับ ตามการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ภาคเกาตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเป็นปกติมากขึ้น

ปัจจัยลบ

 • เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง กระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า
 • การฝื้นตัวไม่ทั่วถึงแบบ New K-Shaped economy ประกอบกับการส่งผ่านต้นทุนกดดันกำไรธุรกิจ ครัวเรือนที่ต้องเผชิญภาระหนี้สินที่สูงขึ้น
 • ปัญหาเงินเฟ้อในระดับสูงส่งผลให้ธนาคารกลาง โดยเฉพาะในประเทศหลักฝั่งตะวันตกดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทบค่าเงินบาทที่ผันผวนอยู่ตลอด
 • ความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อการชะงักของห่วงโซ่อุปทานและกระทบกับราคาสินค้าที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       ถึงแม้ในปี 2023 จะมีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการขยายตัวครั้งนี้ยังคงอยู่ท่ามกลางภาวะความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้เราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 คือ 

 • ธุรกิจขนาดเล็กควรมีเงินทุนหมุดเวียนได้ในระยะหนึ่ง ในช่วงที่เศรษฐกิจย้ำแย่ หรือขาดรายได้
 • นอกจากนี้ SMEs ควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและขยายโอกาสในการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์
 • สำหรับประชาชนทั่วไปมีความไม่แน่นอนทางรายได้ ส่งผลให้ต้องลดค่าใช้จ่ายกันสิ่งของที่ไปจำเป็น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่