fbpx

ความถามที่พบบ่อย

คุณสามารถเข้าไปด้านล่างขวาของเว็บไซต์ กด Android หรือ Apple เพื่อดาวน์โหลด
https://acuthai.com/acu.htm

ขั้นตอนการสมัคร ACU PAY

ต้องการอัพโหลดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง และกรอกข้อมูลส่วนตัว เราจะดําาเนิน
การตรวจสอบให้เสร็จภายใน3-5 วันทําาการ

คลิก “สแกน”เพื่อสแกน QR อีกฝ่ายในหน้าแรก จากนั ้นป้อนจําานวนเงินที่ต้องชําาระ “สําาเร็จ

คลิก”รับเงิน”ในหน้าแรก จากนั ้นจะแสดง QR ของคุณ/หรือ ป้อนจําานวลเงินที่ต้องได้รับ
”สําาเร็จ”

คลิก”แลกเปลี่ยน”ในหน้าแรก จากนั ้นเลือกสกุลเงินที่จะแลกเปลี่ยน ป้อนจําานวนเงินที่
ต้องการแลกเปลี่ยน คลิก”สําาเร็จ”

คลิก”ฉั น”ในขวาล่าง จากนั ้นเลือก”ชักชวน” , ให้เพื่อนของคุณป้อนรหัสอ้างอิงของคุณเมื่อลง
ทะเบียน

คลิก”ฉั น”ในขวาล่าง จากนั ้นคลิกรูปโปรไฟล์ตั ้งค่

คลิก”ฉั น”ในขวาล่าง จากนั ้นคลิกรูปโปรไฟล์ตั ้งค่า เลือก”รีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณสามารถเพิ่มเงินสดจากร้านค้าสหกรณ์ ACU PAY หรือผูกกับบัญชีธนาคารโดยตรง

คลิก”ฉั น”ในขวาล่าง จากนั ้นคลิก”เปลี่ยนภาษา”