fbpx

高跟鞋原来不是为女性设计的!

高跟鞋是让女性更自信的时尚单品。现代高跟鞋的设计形状多种多样。尽管高跟鞋的受众主要是女性,但为何它们并非为女性设计呢?今天,ACU PAY将与大家一同探讨高跟鞋的故事。

15世纪:我不是为了美丽而生

最初,高跟鞋是为了满足男性在骑马时的安全需求而设计的。在这个时代,骑马是一种常见的交通方式。然而,经常出现的问题是骑手的脚脱离了马镫,这是非常危险的,因为这可能导致骑手从马上摔落。因此,波斯骑兵设计了一种鞋,外观类似于现代的牛仔靴,但鞋跟高度约为1-1.5英寸,以防止脚脱离马镫。高跟鞋最初的设计目的是出于安全、品味、勇气和现代感。

第一位穿高跟鞋的女性

1553年,凯瑟琳·德·美第奇。由于她的身高仅为150厘米,她希望在婚礼上显得更高一些,与未婚夫相配。因此,她选择穿上了高跟鞋。这些高跟鞋是专为女性设计的,鞋跟相比男性的更为细长。尽管如此,由于当时高跟鞋不适合日常穿着,因此并没有流行起来。不过不久之后,人们开始重新接受并像以前一样穿着这种类型的鞋。

16世纪:高跟鞋如其名高

1599年,随着波斯士兵进入欧洲的时代,也标志着高跟鞋的兴起。路易十四及其贵族们开始穿戴高跟鞋,将其作为社会地位的象征。穿高跟鞋也受到规范,其高度被设定以展现阶级和王朝的权力。

17世纪:你很高,但我更高

在这个时代,高跟鞋在妓女中非常流行,同时女性还倾向于穿着其他男性服装。随着时间推移,高跟鞋开始在下层社会中流行起来。为了与上层社会保持一致,上层阶级开始提高鞋跟,以显示他们的经济状况更为稳定。高跟鞋的类型也开始有明确的定义,细跟适合女性,而粗跟适合男性。

18世纪:高跟鞋不再流行

在这个时代,高跟鞋的潮流急剧下降。由于社会条件的恶劣,财富的显露变得不适当,而且人们生活较为贫困,因此高跟鞋不再受欢迎。当时,英国政府颁布了法律,禁止女性穿高跟鞋,违者将受到相当于女巫的法律处罚。这是因为不仅是上层社会,就连妓女也喜欢穿高跟鞋。然而,这项法律的效果并不理想。

20世纪:相机和高跟鞋的复兴

在这个时代,随着通讯和广告的发展,一位摄影师拍摄了一张几乎赤身裸体、穿着高跟鞋的年轻女子的照片并发表,使高跟鞋重新流行起来。除了喜欢这些照片的女性外,在军队中高跟鞋也变得很受欢迎,尤其是在第二次世界大战期间。士兵们常常在房间里贴上穿着高跟鞋的性感年轻女性的海报,以在远离战争的环境中给予心灵慰藉。高跟鞋的角色和功能发生了变化,不再只是为了吸引年轻女性的魅力。

高跟鞋的意义和重要性随着时代的变迁而不同。最初是为了骑马时的安全,后来演变为社会地位的象征。随着女性地位的下降和非法时期的出现,直到广告时代使高跟鞋重新走红,在受欢迎程度上经历了多次波动。如今,高跟鞋扮演着许多不同的角色。愿您在穿着时享受着这种多样性,明智地选择适合场合的搭配,“我的身体,我的选择”。

About The Author

ACU PAY Thailand Channel

ACU PAY Thailand Channel

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง