fbpx
Search
Close this search box.

บอนด์ยิลด์คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อเศรษฐกิจ

บอนยิลด์คืออะไร

บอนด์ยิลด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการลงทุนเป็นอย่างมากทั้งในต่างประเทศ และหรือแม้แต่ในไทยเอง โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีกการขยับ หรือขยับลงสูงมากเป้นพิเศษ