fbpx
Search
Close this search box.

โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1

ร้าน Fresh me

ท่านสามารถนำคะแนน 10,000 คะแนน มาเพื่อแลกคูปองนี้ได้

ขั้นตอนการแลก

 1. แคปโปรโมชั่น แล้วส่งมาที่ market@acuthai.com เพื่อทำการแลกคูปอง
 2. ระบุจำนวนคูปองที่ต้องการแลก
 3. ระบุชื่อ นามสกุล
 4. เบอร์โทรศัพท์
 5. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 6. ที่อยู่

เงื่อนไข

 1. คูปองไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของคูปอง
 2. ต้องจ่ายผ่าน ACU PAY wallet เท่านั้น
 3. ระยะเวลาในการแลกคูปอง 3 – 5 ทำการ
 4. ระยะเวลาในการจัดส่งคูปอง 3 – 5 วันทำการ
 5. สามารถใช้ได้ที่ Fresh ME และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ
 6. สามารถใช้คูปองได้เพียง 1 ครั้ง 
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้
 8. ส่วนลดจากคูปองจะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่ชำรุด ลบเลือน ทำสำเนา หรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล และไม่รับผิดชอบในกรณีคูปองสูญหาย
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า