fbpx
Search
Close this search box.

e-Wallet คืออะไร ?

E-wallet-คืออะไร

      e-wallet คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าเงินดิจิทัล หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ ที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ช้อปปิ้งออนไลน์ การเลือกซื้อสินค้าตามห้างร้านต่างๆ ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ และบริการมากมาย ACU PAY คือ แอพพลิเคชันอีวอลเล็ต (Application E-Wallet) ที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสะบาย พร้อมสิทธิและโปรโมชันพิเศษให้สำหรับผู้ที่ใช้งาน

     ในปัจจุบันมีความนิยมอย่างแพร่หลายในการใช้ e-wallet หรือเรียกอีกอย่างว่า epayment สิ่งที่เพิ่มขึ้นไมแพ้ความนิยมเลยคือความปลอดภัยในการใช้งาน และที่สำคัญผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตและตรวจสอบจากทางภาครัฐก่อนที่จะดำเนินธุรกิจ ACU PAY ได้รับอนุญาตจากทางภาครัฐในการประกอบธุรกิจ และมีเทคโลยีที่มีความปลอดภัยสูงในการป้องกันภัยทางดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่

บทความที่เกี่ยวข้อง