fbpx
Search
Close this search box.

“Leverage” คืออะไร ? เป็นโอกาส หรือทางลงเหว

“Leverage” คืออะไร ? เป็นโอกาส หรือทางลงเหว

        สิ่งที่จะแยกระหว่างความเป็นโอกาส หรือทางลงเหวสำหรับ  Leverage คือความสามารถในการจัดการ Leverage   ของนักลงทุนแต่ละคน หรือสภาวะตลาดต่างๆ ที่เปลี่ยนไป Leverage เป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง

สารบัญ

Leverage คืออะไร

         Leverage คำว่า Leverage เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้เป็นการทั่วไปในโลกของธุรกิจการลงทุน จุดเริ่มของ Leverage ก็คือการที่เราอยากจะลงทุนซื้ออะไรสักอย่างทำธุรกิจบางอย่าง แต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอจึงต้องไปกู้ยืมมาแทน ต้นทุนของการกู้ยืมเงินก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ ถ้าเงินที่เรากู้มาไปลงทุนทำธุรกิจ หรือไปซื้ออะไรที่ให้กำไรมากกว่าดอกเบี้ยที่กู้ไปเรื่อยๆในระยะยาว คนที่กู้มาก็จะร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆ จากกำไรที่เหลือจากการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ การกู้เงินที่ทำให้เราจนลงคือการกู้เงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีกำไรหรือกำไรน้อยกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายออกไป เช่น การที่เรากู้เงินธนาคารไปผ่อนรถยนต์ส่วนตัว เพราะเราจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆในขณะที่รถยนต์ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ แถมมูลค่ารถยนต์เองก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆ กล่าวโดยสรุป Leverage  คือเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น ช่วยทำให้เราสามารถทำผลตอบแทนได้มากขึ้น แน่นอนว่าผลกำไรที่มากขึ้น ความเสี่ยงก็มากขึ้นเช่นกัน

ตัวอย่างการใช้ Leverage

          สมมติว่าเราต้องการลงทุนในทองคำทั้งหมด 10 บาท ถ้าทองคำตอนนี้ราคาบาทละ 25,000 บาท แปลว่าเราต้องเตรียมเงินลงทุนทั้งหมด 250,000 บาท ไปซื้อทองคำ เราถึงจะสามารถลงทุนในทองคำ 10 บาทได้ แต่การทำ “Leverage” คือการที่เราวางหลักประกันบางส่วนเท่านั้นตามเงื่อนไขของสัญญา ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เราลงทุนผ่าน Gold Future โดยเราจะนำเงินไปวางเพียง 20,000 บาทเท่านั้น ก็เปรียบเสมือนถือทองคำหนัก 10 บาทได้

          ราคาทองคำปรับขึ้นเป็น 26,000 บาท แปลว่าเราก็จะได้กำไรบาทละ 1,000 บาท แล้วเราถืออยู่ 10 บาท แปลว่าเราจะได้กำไร 10,000 บาท กรณีที่เราถือทองคำ 10 บาทอยู่จริง ๆ กำไร 10,000 บาท จากเงินลงทุน 250,000 บาท แปลว่าเราจะได้กำไรรวมทั้งหมด 4% แต่ถ้าเราใช้  “Leverage” ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ในกรณีนี้คือ ถือ Gold Future แทนการเงินวางหลักประกัน 20,000 บาท แล้วได้กำไร 10,000 บาท แปลว่าเราจะได้กำไรสูงถึง 50% !!

          แน่นอนว่าในทางกลับกันถ้าราคาทองคำปรับตัวลดลงเหลือ 24,000 บาท การถือทองคำ 10 บาทอยู่จริง ๆ จะขาดทุน 10,000 บาท แปลว่าเราจะขาดทุนทั้งหมด 4% แต่ถ้าเราลงทุนผ่าน Gold Future เราจะขาดทุนสูงถึง 50%

เป็นโอกาส หรือทางลงเหว

          การใช้ Leverage ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีอย่างระมัดระวังจะมีประโยชน์มากและสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ นักลงทุนที่ซื้อหุ้นธนาคารเองก็กำลังลงทุนกับธุรกิจที่ใช้ Leverage อย่างมหาศาลควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดี ธนาคารกู้เงินจากผู้ฝากเงินและนำเงินกู้ที่ได้ไปปล่อยกู้ให้ธุรกิจต่างๆ ลงทุน โดยได้รับผลตอบแทนที่สูงมาจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเงินและเหลือเป็นกำไรให้กับผู้ถือหุ้น ตัวเลขตรงนี้สะท้อนผ่านงบการเงินของธนาคารเองที่มีค่า Leverage สูงถึง 7-8 เท่า (ดูจากค่า D/E ratio) แน่นอนครับการทำธุรกิจ Leverage ขนาดนี้ไม่ง่าย จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยความระมัดระวังควบคู่กันไป

          นักลงทุนเองก็สามารถใช้ Leverage ในการลงทุนได้ แต่ต้องย้ำนะครับว่า Leverage ที่ดีต้องควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดี การใช้ Leverage ที่ไม่ได้บริหารดีๆ จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงมาก การซื้อหุ้นผ่านบัญชี Credit Balance ก็เป็น Leverage อย่างหนึ่ง ถ้านักลงทุนที่บริหารจัดการดีๆ กู้เงินมาซื้อหุ้นในสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีสนับสนุนราคาหุ้น กำหนดจุดคัทลอสท์ พฤติกรรมการลงทุนแบบนี้เรียกว่าการใช้ Leverage ที่ดี 

          ในทางตรงข้ามนักลงทุนอีกท่านซื้อหุ้นตามข่าวลือ ไม่ยอมคัทลอสท์ และไม่ติดตามพื้นฐานหุ้นและสภาวะตลาดเลย นิสัยการลงทุนแบบนี้การใช้ Leverage จะอันตรายมากควรหลีกเลี่ยง เพราะอย่าลืมว่าการลงทุนด้วย Leverage คือการลงทุนที่เกินตัวเรา ถ้าลงทุนได้กำไรก็จะกำไรมาก แต่ถ้าผิดทางก็จะขาดทุนมากเช่นกัน

          นอกจากบัญชี Credit Balance แล้วในตลาดหุ้นไทยเรา เครื่องมือในการ Leverage ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ Derivative Warrant (DW) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) โดยอัตรา Leverage ของเครื่องมือเหล่านี้จะเรียกอีกอย่างว่า อัตราทด (Effective Gearing) ด้วยกลไกการซื้อขายและลักษณะของตราสารเองทำให้เครื่องมือพวกนี้จะมี Leverage ผ่านราคาที่มันเคลื่อนในกระดาน โดยไม่ได้เป็นการ Leverage แบบที่ไปกู้ยืมเงินกันโดยตรง ตัวอย่างเช่น DW ที่อ้างอิงกับหุ้น A มีอัตราทด 3 เท่า เมื่อราคาหุ้น A ขยับ 1 % ราคา DW ตัวนี้ก็จะขยับ 3 เท่าหรือ 3% นักลงทุนที่ลงทุนบน DW ตัวนี้ก็เสมือนใช้ Leverage อยู่ 3 เท่า เป็นต้น เครื่องมือที่ยกตัวอย่างมานี้เหมาะสำหรับนักลงทุนในกลุ่มที่มีนิสัยการใช้ Leverage ที่ถูกต้อง แต่จะไม่เหมาะกับนักลงทุนอีกกลุ่มที่ยังไม่พร้อมและขาดวินัยในการใช้ Leverage ที่ดี

          การด่วนสรุปตัดสินหรือโจมตีว่า Leverage หรืออัตราทดสูงๆ เป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงโดยไม่ได้ให้น้ำหนักถึงความสามารถในการจัดการ Leverage ของนักลงทุนแต่ละคน หรือสภาวะตลาดต่างๆ ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก ในความเป็นจริงแล้ว Leverage เป็นได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง เป็นสิ่งที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนสามารถตัดสินใจได้เอง จะเลือกใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบุคคลมากกว่า

          อย่างไรก็ตามการใช้ Leverage จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆ ในตลาดทุน ซึ่งนักลงทุนครที่จะศึกษาอย่างค่อยไปค่อยไปเพราะการใช้ Leverage จะเป็นโอกาส หรือทางที่จะพานักลงทุนลงเหวขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการของตัวนักลงทุนเอง

ที่มา : bangkokbiznews moneybuffalo

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่