fbpx
Search
Close this search box.

รวมของสะสม Passive Investment น่าลงทุน มูลค่าพุ่งกำไรสูง

การลงทุนนอกจากจะเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบเดิม ๆ เช่น หุ้น กองทุน และทองคำ ยังมีการลงทุนอีกหนึ่งประเภทที่สามารถสร้าง Passive Income อย่างของสะสมต่าง ๆ ซึ่งครั้งนี้ Knight Frank ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ได้จัดอันดับผลงานของ Passion Investment น่าลงทุน ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ว่าในรอบ 1 ปี และ 10 ปีที่ผ่านมานั้น สินทรัพย์ราคาพุ่งขึ้นมาเท่าไรบ้าง