fbpx
Search
Close this search box.

EP. 111 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ สิ่งของที่ใช้ในวันสงกรานต์ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ สิ่งของที่ใช้ในวันสงกรานต์ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 110 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ นิสัย | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ นิสัย กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 109 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ใจ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ ใจ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 108 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ เพื่อน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ เพื่อน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 107 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 106 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คำตรงข้าม | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ คำตรงข้าม กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 105 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ เทศกาล | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ เทศกาล กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 104 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ยี่ห้อรถยนต์ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ ยี่ห้อรถยนต์ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 103 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ วันตรุษจีน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ วันตรุษจีน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 102 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ประกัน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ ประกัน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ