fbpx
Search
Close this search box.

EP. 106 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ คำตรงข้าม | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ คำตรงข้าม กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 105 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ เทศกาล | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับ เทศกาล กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 104 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ยี่ห้อรถยนต์ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ ยี่ห้อรถยนต์ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 103 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ วันตรุษจีน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ วันตรุษจีน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP. 102 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ประกัน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ ประกัน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP.99 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ การรักษา | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ การรักษา กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP.95 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ยี่ห้อโทรศัพท์ | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ ยี่ห้อโทรศัพท์ กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP.93 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ วิชาเรียน | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ วิชาเรียน กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

EP.92 | คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ เครื่องปรุง | ACU PAY Chinese Room

ครบ จบทุกเรื่องภาษาจีน ดู ACU PAY Chinese Room เปิดห้องเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน วันนี้เรารวบรวม 10 คำศัพท์ในภาษาจีน เกี่ยวกับ เครื่องปรุง กันมาฝากค่ะ 10 คำจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ